Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad
Styrdokument
Arkivreglemente 2015
54 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Delegationsordning 2015
72 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Nyttorealiseringsplan 2015-2016
114 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
48 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Inkallelseordning för ersättare i förbundsstyrelsen 2015
46 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:32
Tillsynsplan 2016-2022
91 nedladdningar 2016 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Arbetsordning 2017
50 nedladdningar 2017 Sydarkivera 10-09-2019 12:52
Förbundspolicy 2017
52 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:27
Handlingsprogram 2017-2022
112 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Slutrapport - Sydarkiveras utveckling 2017-2018
40 nedladdningar 2018 Sydarkivera 19-12-2019 14:52
Förbundsordning 2019-04-05
58 nedladdningar 2019 Sydarkivera 10-09-2019 13:04
Handlingsprogram 2019-2022
73 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2018
67 nedladdningar 2019 Sydarkivera 17-12-2019 9:01
Delegationsordning för styrelsen 2019
82 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:31
Sammanträdestider 2020
51 nedladdningar 2020 Sydarkivera 10-12-2019 14:06
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
48 nedladdningar 2020 Sydarkivera 17-12-2019 10:01
Stäng meny
Translate
Skip to content