• Analoga arkivleveranser
  • Gallring i överlämnade analoga arkiv

Leveranser av analogt material till de kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften. Ett förarbete behöver påbörjas för att identifiera komponenter och utmaningar i en framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.

Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trots allt handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen.

Stäng meny
Translate
Skip to content