• Mottagning av digitala arkivleveranser
  • Arkivlagring och datahantering
  • Åtkomst till överlämnade digitala arkiv
  • Administration arkivsystem

Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i kassaskåp/bankvalv. Arbetsstation, nätverk och programvaror finns på plats. Anpassningar behöver ske fortlöpande för nya leveranstyper.

Förvaring av digitala arkivpaket, hantering av lagringshierarki, hantering av olika typer av lagringsmedia (disk och band). Kontroll av arkivpaketens integritet (checksummor). Återställning av backup, hantering avvikelser och eventuell återställning av backup.

Administrerar av de databaser som hör till bevarandesystemet. Funktioner för sökning och rapporter med mera. Versionshantering av informationspaket i samband med arkivvård.

Hanterar förfrågningar och skapar paket för utlämnande (DIP). Förfrågningarna kommer från Sydarkiveras handläggare för utlämnande av allmänna handlingar. Paketen överförs på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare som tar hand om utlämnandet (se 3.3 Arkivmyndighet).

Hanterar roller, behörigheter, systemdokumentation, installation, uppgraderingar, övervakning, logghantering och felsökning. Virtuella miljöer för att möjliggöra installation av nya system. Maskiner och programvaror för att hantera replikering, säkerhetskopiering, övervakning, isolerade nät med mera. Uppgraderingar hanteras och systemdokumentation uppdateras fortlöpande.

Stäng meny
Translate
Skip to content