• Översikt

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna dataskyddsombud. För kommuner är det obligatoriskt att ha dataskyddsombud och Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del av verksamheten gemensamt dataskyddsombud.

Utvärdering av den anslutande tjänsten Gemensamt dataskyddsombud genomfördes 2019. Resultatet presenteras i rapport från utvärdering (SARK/2019:191) och uppdraget dokumenteras i de avtal som förbundsmedlemmar och kommunala bolag inom förbundskretsen kan teckna inför 2020. Verksamheten organiseras och planeras utifrån de ramar som finns i avtalen. Det behöver finnas en lokal organisation i kommunen för att driva det praktiska dataskyddsarbetet.

Stäng meny
Translate
Skip to content