• Grundutbildning
  • Intensivutbildning
  • Specialistutbildning
  • E-lärande
  • Handböcker

Salsutbildning uppdelad på två dagar som ger grundläggande kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation. Målgruppen är registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud och arkivassistenter. Kursen hålls i Alvesta.

Salsutbildning som ger en övergripande kunskap om informationshantering och arkiv för de som tidigare gått grundkursen och känner att de behöver en repetition. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Målgrupp är handläggare, chefer och arkivombud. Kursen hålls på flera orter inom förbundskretsen.

Specialinriktade utbildningar med fokus på utvalda verksamhetsområden eller problemområden där behov framkommit i samband med tillsynsbesök eller verksamhetsförändringar. Berör främst de som arbetar inom det specifika området.

Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning även för specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och internt inom Sydarkiveras förvaltning. Erbjuds på valda platser eller hos förbundsmedlem efter behov och önskemål.

Erbjuds även som anslutande tjänst.

Utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller arbetsmoment. Genom att kunna erbjuda olika former av e-lärande blir det på sikt möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det gäller lärande, språk och funktionsvariationer.

Förvalta dokument med praktisk handledning om arkiv och informationshantering. Till exempel för hantering av personakter, närarkiv, arkivförteckning med mera. I tjänsten ingår handböcker, instruktioner, checklistor, rollbeskrivningar med mera som arbetas fram tillsammans med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner.

Stäng meny
Translate
Skip to content