Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och sammanträdesplan från förbundet.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Du kan överklaga ett beslut som fattats av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse eller med stöd av delegation, samt revisorernas beslut genom en så kallad laglighetsprövning.

Anslag

Det finns för tillfället inga anslag

Justerat protokoll förbundsstyrelsens arbetsutskott 2023-11-17

Organ: Förbundsstyrelsens arbetsutskott
Anslagsdatum: 2023-11-29
Tas ner: 2023-12-22

Justerat protokoll valberedningen 2023-10-27

Organ: Valberedningen
Anslagsdatum: 2023-11-27
Tas ner: 2023-12-20

Justerat protokoll förbundsfullmäktige 2023-11-10

Organ: Förbundsfullmäktige
Anslagsdatum: 2023-11-23
Tas ner: 2023-12-18

Kallelse förbundsstyrelse 2023-12-01

Organ: Förbundsstyrelse
Anslagsdatum: 2023-11-22
Tas ner: 2023-12-04

Underlag

Underlag för kallelser och protokoll hittar du här: