Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och sammanträdesplan från förbundet.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Du kan överklaga ett beslut som fattats av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse eller med stöd av delegation, samt revisorernas beslut genom en så kallad laglighetsprövning.

Tidigare underlag

Underlag för kallelser och protokoll hittar du här:

Anslag

Det finns för tillfället inga anslag

Kallelse förbundsfullmäktige 2020-06-12

Organ: Förbundsstyrelsen
Anslagsdatum: 2020-03-17
Tas ner: 2020-04-08