Vad söker du?

Här kan du läsa om hur du begär ut allmänna handlingar från våra arkiv och var arkiven ligger.

Här kan du använda vårt kontaktformulär för att ställa frågor och komma med åsikter.

Här kan du hitta våra olika noder runt om i Sverige, hur du hittar och kontaktar dem.

Här hittar du kontaktuppgifter till Sydarkiveras anställda, sorterade efter arbetsgrupp.

Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta
E-post: registrator@sydarkivera.se
Telefon växel: 0472-39 10 00

Bokningar

Anmälan till utbildningar och nätverksträffar skickas via Sydarkiveras bokningsportal på webben

Avanmälningar samt frågor angående bokningar till utbildningar och nätverksträffar skickas till adressen nedan:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Rådgivning för förbundsmedlemmar

Behöver du som förbundsmedlem ställa enklare frågor till oss kan du använda dig av vårt frågeformulär för rådgivning.

Din fråga skickas automatiskt till rätt person beroende på dina val.

Yammer

Sydarkivera har nätverk på webben för förbundsmedlemmarna. Nätverken förenklar spridning av information och diskussion inom olika nätverksgrupper.

Begär en inbjudan direkt via eller kontakta oss för att få en inbjudan.

Läs mer här: Om Yammer

I och med förändringar i tjänsten Microsoft 365 som med anledning av dataskyddsförordningen har gjort att vissa förbundsmedlemmar inte kan använda Sydarkiveras kommunikationskanal Yammer med sina vanliga Microsoft-konton utreder Sydarkivera alternativ till Yammer.

Nyhetsbrev

Sydarkivera skickar ut nyhetsbrev till förbundsmedlemmar och övriga intresserade några gånger om året. Nyhetsbreven innehåller olika artiklar om pågående verksamhet, utbildningar, nätverksträffar och omvärldsbevakning.

Vill du prenumerera på Sydarkiveras nyhetsbrev kan du klicka på knappen nedan och fylla i formuläret.

Fakturering

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Kommunalförbundet Sydarkivera, ska därför faktureras med en e-faktura.

Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Vi tar emot e-fakturor i standardformatet Svefaktura 1.0 och PEPPOL.

För leverantör som inte har möjlighet att skapa e-faktura i sitt
eget system

Leverantörer som inte kan skicka e-faktura kan istället skicka faktura som pdf via e-post till faktura@sydarkivera.se

Vid frågor angående e-faktura

Kontakta oss via e-post till ekonomi@sydarkivera.se eller på telefon 0472- 39 01 67.

Varje faktura ska vara märkt med beställarens referens-ID, 3 siffror som ska anges i referensfältet. Kontakta beställaren ifall referens-ID saknas.

Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

E-fakturaadress: 2220003103
GLN-nummer: 7362220003104 
VAN-operatör: Inexchange

Organisationsnummer: 222000-3103
Momsregistreringsnummer: SE222000310301
Bankgiro: 650-6885

Vill du begära ut handlingar? Läs hur du gör på sidan Medborgarservice.
Är du förbundsmedlem och har frågor? Ställ dem på sidan Rådgivning för förbundsmedlemmar.