Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 ALVESTA
E-post: registrator@sydarkivera.se
Telefon växel: 0472-39 10 00

Huvudkontor
Värendsgatan 10
342 30 Alvesta
Noder
Vimmerby, Hässleholm, Karlskrona

Personal
Mats Porsklev, förbundschef

Telefon: 0472-39 10 01
E-post: mats.porsklev@sydarkivera.se  

Fakturering

Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 ALVESTA

Vid fakturering ange referenskod samt namn på beställare.

Organisationsnummer
222000-3103

Bankgiro
650-6885

E-post: faktura@sydarkivera.se

Begära ut allmänna handlingar

Vill du begära ut allmänna handlingar från Sydarkivera eller ett av våra medlemmars arkiv? Information om hur du går till väga och var du kan vända dig finns på sidan Medborgarservice.

Kom ihåg att du kan ta del av handlingar på plats eller begära ut kopior. Vi gör alltid en sekretessbedömning innan utlämnande!

Bokningar

Anmälan till utbildningar och nätverksträffar skickas via Sydarkiveras bokningsportal på webben

Avanmälningar samt frågor angående bokningar till utbildningar och nätverksträffar skickas till adressen nedan:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Yammer

Sydarkivera har nätverk på webben för förbundsmedlemmarna. Nätverken förenklar spridning av information och diskussion inom olika nätverksgrupper.

Begär en inbjudan direkt via eller kontakta oss för att få en inbjudan.

Läs mer här: Om Yammer

Yammer_logo