Vad söker du?

Var ligger närmaste Sydarkivera kontor?

Hur kontaktar jag Sydarkivera?

För dig som vill läsa eller forska...

Sydarkivera förvarar, vårdar och tillgängliggör olika typer av arkivmaterial. Vår verksamhet styrs främst av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, där rätten att ta del av allmänna handlingar regleras. Andra viktiga lagar är arkivlagenkommunallagenförvaltningslagen och de olika myndigheternas speciallagstiftningar.

Arkiven är stora kulturbärare och spelar ofta en viktig roll för både akademisk- och mer amatörmässig forskning. De allmänna arkivens uppgift är:

 • att skapa goda förutsättningar för att kunna följa offentlighetsprincipen
 • att rättsskipningens behov tillgodoses
 • att förvaltningens behov av information tillgodoses
 • att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet

Enligt lag ska arkiven vara tillgängliga för förvaltningar, forskare och för
invånarna i våra kommuner. Vissa allmänna handlingar omfattas av sekretess och då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen eller ej. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem, medan andra delar kan vara hemliga.

 • Var försiktig när du bläddrar och plockar i handlingarna – vissa handlingar kan vara mycket sköra.
 • Använd bomullshandskar.
 • Rubba inte den inbördes ordningen – låt oss sköta sorteringen.
 • Plocka inte ut handlingar ur kartongerna.
 • Om du vill ha kopior – lägg ett bokmärke eller skriv upp vilken sida som ska kopieras så hjälper vi dig.
 • Skulle något material skadas – tala om det så att vi kan laga skadan så snabbt som möjligt.
 • Fotografera gärna av det du tycker är intressant. Utan blixt.

Att söka i arkivförteckningarna

Enkel sökning:

 • Sök med upp till tre olika sökord. Om Du vill ha uppgifter om fattigvården i Nättraby skriver du in ”fattigvård” och ”Nättraby”. Tryck ”Sök”. Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Nättraby listas nu.
 • Markera den arkivbildare du är intresserad av.
 • I strukturen i vänstra delen av den sida, som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie.

Avancerad sökning:

 • Fyll i så många uppgifter som möjligt. Exempel: Arkivbildare: Rödeby rektorsområde, Ort: Rödeby, Kommun: Karlskrona och Typ: Skolor. Tryck ”Sök”.

Det sista – och kanske viktigaste hjälpmedlet – är vi som jobbar på arkivet. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

När du ska söka i arkiven kan du använda dig av arkivbeskrivningar och arkivförteckningar som visar vilka handlingar som finns i de olika arkiven. Du hittar dem i pärmar i anslutning till arkivet eller via internet.

Arkivbeskrivningen ger en överblick över arkivbildarens verksamhet, organisation och eventuell sekretess. Arkivförteckningen är ett register över de handlingar som förvaras i arkivet.

Ett annat hjälpmedel är de diarier och register som ibland ingår i arkiven och som också kan innehålla en hel del användbar information.

Det sista – och kanske viktigaste hjälpmedlet – är de som jobbar med arkiven. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

För att ditt ärende hos oss, oavsett om det är via e-post, telefon eller personlig kontakt, ska kunna hanteras så smidigt och skyndsamt som möjligt, önskar vi att du som kund har med dig en del uppgifter till våra medarbetare. Nedan följer exempel på vad det kan innebära beroende på ärendetyp:

Bygglov/ritningar/vatten och avlopp

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Byggår

Miljöhandlingar

 • Diarieplan
 • Fastighetsbeteckning
 • Ärende

Släktforskningsärenden

 • Födelsedata på den det gäller
 • Födelseort/landskommun/kommundel
 • Församling
 • Föräldrars födelsedata/ort/kommundel
 • Så mycket information som möjligt underlättar. Finns kunskap om eventuell vård eller fattighusvistelse, adoption? Finns utredningar som är kända?

Betygsärenden

 • Fullständigt födelsedata och namn (aktuellt efternamn under skoltiden)
 • Vilken skola
 • Vilket utbildningsprogram
 • Vilket år togs studenten?
 • Finns det något sabbatsår eller individuellt program?

Begäran av akt/ärende

 • Diarienummer, diarieplan
 • Förvaltning
 • År
 • Namn, födelsedata på den/det berör
 • Ärende det berör

Begära ut allmänna handlingar

Vill du begära ut allmänna handlingar från Sydarkivera eller ett av våra medlemmars arkiv?

Gör så här:

 1. Läs igenom informationen ovan!
 2. Kontakta det arkiv du tror har handlingen du vill ha.
 3. Ta del av handlingarna på plats eller begär ut kopior.

Sydarkivera gör alltid en sekretessbedömning innan utlämnande!

Swisch

Om du begärt handlingar från något av våra kommunarkiv som genererar en kostnad, kan du välja att betala med Swish. Du behöver inte skriva något meddelande.

Swish
123 218 73 59

Klicka för att zooma
Stäng meny
Skip to content