Bokningsportalen

Klicka här om du vill se listan på aktuella aktiviteter från Sydarkivera. Här kan du boka utbildningar, temadagar och nätverksträffar, samt följa med på ett digitalt studiebesök.

Wiki & Handboken

Klicka här för att komma till Sydarkiveras Wiki och Handboken på webben.
I handboken hittar du allt möjligt inom information- och ärendehantering!

Tjänstekatalogen

Klicka här för att se katalogen över Sydarkiveras tjänster. Här hittar du detaljerad information om bas- och anslutande tjänster.
 

Sydarkivera är ett kommunalförbund som bildades 2015. Från vårt huvudkontor i Alvesta och våra noder i Vimmerby, Hässleholm, Karlskrona och Katrineholm arbetar vi för att underlätta förbundsmedlemmarnas information- och ärendehantering. Sydarkivera erbjuder råd och stöd, utbildningar och underlag för alla inriktningar inom informationsförvaltning, från det analoga till det digitala.

Vi agerar som arkivmyndighet för våra medlemmar och har hand om bevarande och slutarkivering av digital information. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med andra inom området.

0
Invånare
0
Medlemmar
2022-04-19 | Vi har flera anställningar lediga just nu!Läs mer här
+
Skip to content