Vi söker nya medarbetare! Läs mer här!

Förbundsmedlem

Du som söker:
Rådgivning
Medlemssamordnare
Samarbete

Medborgare

Du som söker:
Allmänna handlingar
Region- och kommunarkiv
Forskning

Politiker

Du som söker:
Blanketter
Kungörelser och protokoll
Styrdokument

Bokningsportalen

Utbildningar, verkstäder och träffar

Sydarkiveras handbok (wiki)

Allt inom informationshantering och arkivering

Sydarkivera är ett kommunalförbund som bildades 2015. Från vårt huvudkontor i Alvesta och våra noder i Vimmerby, Hässleholm, Karlskrona och Katrineholm arbetar vi för att underlätta förbundsmedlemmarnas information- och ärendehantering. Sydarkivera erbjuder råd och stöd, utbildningar och underlag för alla inriktningar inom informationsförvaltning, från det analoga till det digitala.

Vi agerar som arkivmyndighet för våra medlemmar och har hand om bevarande och slutarkivering av digital information. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med andra inom området.

0
Invånare
0
Medlemmar
Skip to content