Bokningsportalen

Klicka här om du vill se listan på aktuella aktiviteter från Sydarkivera. Här kan du boka utbildningar, temadagar och nätverksträffar, samt ge återkoppling på utförda aktiviteter.

Wiki & Handboken

Klicka här för att komma till Sydarkiveras Wiki och Handboken på webben.
I handboken hittar du allt möjligt inom information- och ärendehantering!

Tjänstekatalogen

Klicka här för att se katalogen över Sydarkiveras tjänster. Här hittar du detaljerad information om bas- och anslutande tjänster.
 

Sydarkivera är ett kommunalförbund som bildades 2015. Sedan dess har vi växt från 11 till 26 medlemskommuner med planer att serva fler under kommande år.

Från vårt huvudkontor i Alvesta och våra noder i Vimmerby, Hässleholm och Karlskrona arbetar vi för att underlätta förbundsmedlemmarnas information- och ärendehantering. Sydarkivera erbjuder råd och stöd, utbildningar och underlag för alla inriktningar inom informationsförvaltning, från det analoga till det digitala.

Vi agerar som arkivmyndighet för flera medlemmar och har hand om bevarande och slutarkivering av digital information.

0
Invånare
0
Medlemmar
Translate
2020-11-11 | Lediga anställningar: Sydarkivera söker en databasadministratör!Läs mer här
+
Skip to content