Vad söker du?

Här hittar du telefonnummer och öppettider till våra medlemmars arkiv.

Här kan du läsa mer om arkivverksamhet, informationshantering och förbundet.

Här hittar du våra styrdokument, policys och information om vår politiska ledning.

Begära ut allmänna handlingar

Vill du begära ut allmänna handlingar från kommunalförbundet Sydarkivera eller ett av våra förbundsmedlemmars överlämnade arkiv?

Gör så här:

 1. Läs igenom informationen på denna sida.
 2. Kontakta Arkivcentrum via telefon eller e-post.
 3. Ta del av handlingarna på plats eller begär ut kopior.

Vill du komma och titta i handlingar på plats, boka gärna en tid i förväg så att vi kan erbjuda dig vår bästa service.

Känner du dig sjuk vid tiden för ditt besök är du välkommen att boka om din tid till en annan dag.

Sydarkivera gör alltid en sekretessbedömning innan utlämnande.

Arkivcentrum

Telefon: 0472-39 10 00 | Välj 1 i växeln
E-post: arkivcentrum@sydarkivera.se

Stängt för drop-in-besök

Under perioden 26 juni-18 augusti är det stängt på (kommun)arkiven för drop-in-besök.

Vill du komma och titta på material på plats kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Swish

Om du begärt handlingar från något av våra förbundsmedlemmars överlämnade arkiv som genererar en kostnad, kan du välja att betala med Swish. Du behöver inte skriva något meddelande.

Swish
123 218 73 59

För dig som vill läsa eller forska...

Arkiven är öppna för alla. För några av våra handlingar gäller personsekretess. Det betyder att de inte är offentliga och att inte vem som helst får titta i dem. Det är viktigt att komma ihåg att arkivhandlingar bara finns i ett exemplar. Vi får inte låna ut dem, men om du kommer hit finns ett forskarrum där du kan sitta och läsa i lugn och ro. Via oss som jobbar här får du tillgång till kopiator, skrivare och skanner.

Sydarkivera förvarar, vårdar och tillgängliggör olika typer av arkivmaterial. Vår verksamhet styrs främst av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen där rätten att ta del av allmänna handlingar regleras.

Andra viktiga lagar är arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen och de olika myndigheternas speciallagstiftningar.

Arkiven är stora kulturbärare och spelar ofta en viktig roll för både akademisk- och mer amatörmässig forskning. De allmänna arkivens uppgift är:

 • att skapa goda förutsättningar för att kunna följa offentlighetsprincipen
 • att rättsskipningens behov tillgodoses
 • att förvaltningens behov av information tillgodoses
 • att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet

Enligt lag ska arkiven vara tillgängliga för förvaltningar, forskare och för invånarna i våra kommuner.

Vissa allmänna handlingar omfattas av sekretess och då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen eller ej. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem, medan andra delar kan vara hemliga.

Tänk på följande

 • Var försiktig när du bläddrar och plockar i handlingarna – vissa handlingar kan vara mycket sköra.
 • Använd bomullshandskar.
 • Rubba inte den inbördes ordningen – låt oss sköta sorteringen.
 • Plocka inte ut handlingar ur kartongerna.
 • Om du vill ha kopior – lägg ett bokmärke eller skriv upp vilken sida som ska kopieras så hjälper vi dig.
 • Skulle något material skadas – tala om det så att vi kan laga skadan så snabbt som möjligt.
 • Fotografera gärna av det du tycker är intressant, utan blixt.

Att söka i arkivförteckningar

Många arkivförteckningar är publicerade i Nationell ArkivDatabas (NAD).

Vi som jobbar på arkiven svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

Man kan hitta många olika typer av information i våra arkiv. För att nämna några få exempel om vad du kan hitta hos oss har vi bland annat barnavårdsnämndshandlingar, äldre bygglovshandlingar, protokoll, journaler och socialakter, men också skolbetyg och diariehandlingar. Om du behöver hjälp med att hitta det du söker i arkiven, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt Arkivcentrum:

Telefon: 0472-39 10 00
E-post: arkivcentrum@sydarkivera.se

För att ditt ärende hos oss, oavsett om det är via e-post, telefon eller personlig kontakt, ska kunna hanteras så smidigt och skyndsamt som möjligt, önskar vi att du som kund har med dig en del uppgifter till våra medarbetare. Nedan följer exempel på vad det kan innebära beroende på ärendetyp:

Bygglov/ritningar/vatten och avlopp

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Byggår

Miljöhandlingar

 • Diarieplan
 • Fastighetsbeteckning
 • Ärende

Släktforskningsärenden

 • Födelsedata på den det gäller
 • Födelseort/landskommun/kommundel
 • Församling
 • Föräldrars födelsedata/ort/kommundel
 • Så mycket information som möjligt underlättar. Finns kunskap om eventuell vård eller fattighusvistelse, adoption? Finns utredningar som är kända?

Betygsärenden

 • Fullständigt födelsedata och namn (aktuellt efternamn under skoltiden)
 • Vilken skola
 • Vilket utbildningsprogram
 • Vilket år togs studenten?
 • Finns det något sabbatsår eller individuellt program?

Begäran av akt/ärende

 • Diarienummer, diarieplan
 • Förvaltning
 • År
 • Namn, födelsedata på den/det berör
 • Ärende det berör

Begär ut registerutdrag

Enligt artikel 15 GDPR (General Data Protection Regulation) har en enskild person rätt att få ett utdrag från den personuppgiftsansvarige med information dels om man förekommer med sina personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, dels få tillgång till personuppgifterna och en del annan information enligt artikel 15.

Bland annat ska ändamålen med behandlingen av personuppgifterna anges i registerutdraget.

Det är viktigt att man lämnar ut registerutdrag till rätt person och legitimering är därför ett krav oavsett hur registerutdraget lämnas ut.

Ett registerutdrag är en sammanställning av information. Det finns rättsfall på att rätten till registerutdrag enligt artikel 15 GDPR inte grundar någon rätt att få ut en allmän handling (Förvaltningsrätten i Malmö 2018-09-05, mål nr 7808-18).

Vill du ta del av allmänna handlingar som du förekommer i får du begära ut det i enlighet med offentlighetsprincipen.

Handläggningstiden för registerutdrag kan bli uppåt en månad.

Vill du begära ut ett registerutdrag enligt artikel 15 GDPR så använder du blanketten på denna sida.