Här hittar du Sydarkiveras lediga anställningar. När förbundet behöver nya medarbetare så publiceras annonserna här och på andra relevanta platsannonssidor.

Tryck på sektionerna nedan för att läsa mer om anställningarna, vad du kan förvänta dig när du jobbar hos oss och hur du skickar in din ansökan.

Lediga anställningar

Det finns inga lediga anställningar just nu

Arkivarie

Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för 38 kommuner och en region i södra Sverige. I dagsläget är vi ett trettiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Hässleholm, Bräkne-Hoby, Katrineholm och Vimmerby. Inom Sydarkivera har vi ett enhetligt arbetssätt som trots geografiska avstånd fungerar väl då mycket av arbetet sker med hjälp av olika digitala verktyg. Sydarkivera hjälper förbundsmedlemmarna att uppfylla offentlighetslagstiftningens krav och skapa förutsättningar för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en medarbetare som tillsammans med kollegorna kommer att arbeta med att stödja förbundsmedlemmarna i arbetet kring informationshantering och arkivering. Du kommer att ingå i den enhet som ansvarar för verksamhetsstöd och rådgivning, utbildning, tillsyn och handläggning av digitala arkivleveranser. Enhetens medarbetare, i dagsläget 5 arkivarier och 1 informationsspecialist, är utspridda på flera kontor.

Som medarbetare i enheten kommer du att ha ett omväxlande och utvecklande arbete i en komplex och variationsrik organisation. Du kommer att delta i arbetet med tillsyn, rådgivning och nätverkande inom arkiv och informationshantering inom förbundskretsen. Du har daglig kontakt med våra förbundsmedlemmar via olika kanaler som Community och webbmöten. När det gäller rådgivning om e-arkiv och handläggning av digitala arkivleveranser kommer du att arbeta nära Sydarkiveras bevarandefunktion.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 3 års högskoleutbildning, varav minst 60 hp arkivvetenskap. Vi ser gärna att du har flera års yrkeserfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig förvaltning, gärna kommunal eller regional sektor.

Det är meriterade om du har erfarenheter av arkivtillsyn, rådgivning eller utbildning i arkivfrågor. Det är också meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning ur verksamhetsperspektiv.

Du trivs med att jobba tillsammans med kollegor från många olika yrkeskategorier. Du är lösningsinriktad och intresserad att lära dig nya saker samtidigt som du kan angripa problem när de uppstår tillsammans med dina kollegor. Du har ett öga för detaljer och är van att dokumentera. Ditt arbetssätt är strukturerat och väl organiserat.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar kollegorna i enheten. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt både digitalt och analogt. Du förutsätts kunna arbeta självständigt men samtidigt ha ett öga för att följa gemensamma arbetssätt. Du har god förmåga att arbeta tillsammans med andra och kommunicera på ett förtroendefullt sätt.

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö samt en unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet.

Omfattning, varaktighet, placering och tillträde 

Tjänsten omfattar heltid och är tills vidare.

Tillträde efter överenskommelse.

Placeringsort är något av våra kontor. Vi erbjuder viss möjlighet att arbeta hemifrån. Resor i arbetet förekommer vid exempelvis kommunbesök eller vid besök på huvudkontoret.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansökan 

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Ansökan ska vara märkt med SARK/2024:197.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2024.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Kontaktperson för mer inf0rmation om tjänsten 

Emilia Bergvall Odhner, enhetschef, 0472-39 01 51

Fackligt ombud

Elin Jonsson, SACO, 0472-39 10 03

Magdalena Salomonsson, Vision, 0472-39 01 82

Gamla annonser

Informationssäkerhetsspecialist

Sista ansökningsdag var den 21 maj 2024.

Kommunalförbundet Sydarkivera tillhandahåller en anslutande tjänst som gemensamt dataskyddsombud till ett flertal organisationer inom förbundskretsen. Tjänsten utförs av dataskyddsteamet med kompetens inom juridik, informationssäkerhet, IT och arkiv. Dataskyddsteamet upprätthåller funktionen dataskyddsombud för de organisationer som är anslutna till tjänsten och som Sydarkivera har avtal med.

Det övergripande uppdraget för ett dataskyddsombud är att vara rådgivande och kontrollerande gentemot den som dataskyddsteamet är dataskyddsombud för. Det innebär främst råd och stöd i olika dataskyddsfrågor, utbildning i dataskydd och kontroll av dataskyddsefterlevnad hos de anslutna.

Dataskyddsteamet tillhör organisationsmässigt Sydarkiveras centrala förvaltning, men våra medarbetare finns både på huvudkontoret i Alvesta och på våra noder. Resor i arbetet förekommer vid exempelvis utbildningar, nätverksträffar och andra möten som dataskyddsteamet arrangerar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att ta aktiv del i vårt dataskyddsteam och däri ingår bland annat råd och stöd inom dataskyddsfrågor och informationssäkerhetsfrågor kopplade till dataskydd till våra anslutna parter, planering och genomförande av nätverksträffar, utbildningar och andra möten samt kontroll av dataskyddsefterlevnad hos våra anslutna parter.

Du kommer att arbeta med förvaltningens systematiska informationssäkerhetsfrågor och andra frågor utifrån behov och kompetens. Det kan exempelvis gälla klassning av förvaltningens information, konsekvensbedömningar, risk- och sårbarhetsanalyser och hantering av personuppgiftsincidenter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom data- och systemvetenskap, förvaltning, juridik eller motsvarande som Sydarkivera bedömer som likvärdig. Du bör ha mycket goda kunskaper inom dataskydds- och informationssäkerhetsområdet samt några års praktisk erfarenhet från att ha arbetat med dataskyddsfrågor och informationssäkerhetsfrågor. Det är viktigt att du har erfarenhet från offentlig verksamhet eftersom Sydarkiveras verksamhet är inriktad på kommuner och regioner.

Vi vill gärna att du har erfarenhet av att hålla utbildning, både digitalt och fysiskt. Vi ser gärna att du också har erfarenhet eller kunskap om något av följande områden:

  • IT-säkerhet
  • Säkerhetsskydd
  • AI

Som medarbetare inom dataskyddsteamet behöver du vara självgående och trygg i din roll, men även nätverkande och lyhörd. Vi värderar ett enhetligt arbetssätt med gemensamma arbetsmöten och digitala avstämningar. Du förutsätts kunna arbeta självständigt men samtidigt ha god förmåga att arbeta tillsammans med andra och kommunicera på ett förtroendefullt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor och lämplighet.

Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt.

Omfattning, varaktighet, placering och tillträde 

Tjänsten omfattar heltid och är tillsvidare. Provanställning kan bli aktuellt.

Tjänsten kommer att erbjudas valfri placering vid något av våra kontor, företrädesvis vid någon av våra noder Hässleholm, Katrineholm eller Vimmerby. Möjlighet finns att delvis arbeta på distans.

Vi intervjuar personer kontinuerligt under rekryteringsfasen. Den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning. Tillträde efter överenskommelse.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansökan 

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag är den 20 maj 2024.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Var vänlig ange referensnummer SARK/2024:133

Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner för mer information om tjänsten: 

Mats Porsklev, förbundschef 0472 – 39 10 01

Therese Jigsved, förbundsjurist och ansvarig för dataskyddsteamet, 0472-39 10 16

Fackligt ombud

Elin Jonsson, SACO, 0472-39 10 03

Magdalena Salomonsson, Vision, 0472-39 01 82

Sista ansökningsdag var den 22 mars 2024.

Erfaren informationsspecialist med fokus på kommunal administration

Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner och en region i södra Sverige med i dagsläget ett fyrtiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Hässleholm, Karlskrona, Katrineholm och Vimmerby. Sydarkivera hjälper förbundsmedlemmarna att uppfylla offentlighetslagstiftningens krav och skapa förutsättningar för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en medarbetare som tillsammans med kollegorna kommer arbeta med att stödja förbundsmedlemmarna i arbetet kring informationshantering och arkivering. Du kommer att ingå i den enhet som ansvarar för verksamhetsstöd och rådgivning, utbildning, tillsyn och handläggning av digitala arkivleveranser. Enhetens medarbetare är i dagsläget utspridda på flera kontor. Du kommer att vara placerad i Katrineholm med goda pendlingsmöjligheter.

Du kommer komplettera arbetsgruppen med dina erfarenheter inom systemförvaltning och din kunskap om informationshantering inom någon eller några kommunala verksamheter. I tjänsten ingår det att ansvara för ett eller flera kommunala verksamhetsområden. I dialog med förbundsmedlemmarnas verksamheter kommer du förbereda, genomföra och dokumentera digitala arkivleveranser inom verksamhetsområdet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan i viss mån vinklas mot just dina intresseområden inom ramen för tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flera års yrkeserfarenhet av offentlig verksamhet, gärna inom kommunal sektor. Du har en slutförd högskoleutbildning som är relevant för arbetsuppgifterna.

Du trivs med att jobba tillsammans med kollegor från många olika yrkeskategorier. Du är lösningsinriktad och intresserad att lära dig nya saker samtidigt som du kan angripa problem när de uppstår tillsammans med dina kollegor. Du har ett öga för detaljer och är van att dokumentera. Ditt arbetssätt är strukturerat och väl organiserat.

Det är meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning ur verksamhetsperspektiv. Erfarenhet av att arbeta med informationshantering inom offentlig förvaltning i roller som systemförvaltare, superanvändare av verksamhetssystem, registrator eller arkivarie är också meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av och ett gediget intresse för arkiv och informationshantering.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar kollegorna i enheten. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt både digitalt och analogt. Du förutsätts kunna arbeta självständigt men samtidigt ha god förmåga att arbeta tillsammans med andra och kommunicera på ett förtroendefullt sätt.

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö samt en unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet.

Omfattning, varaktighet, placering och tillträde

Tjänsten omfattar heltid och är tills vidare.

Tillträde efter överenskommelse.

Placeringsort är Katrineholm. Vi erbjuder viss möjlighet att arbeta hemifrån. Resor i arbetet förekommer vid exempelvis kommunbesök eller vid besök på huvudkontoret.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansökan

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Ansökan ska vara märkt med SARK/2024:106

Sista ansökningsdag är den 22 mars 2024.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Kontaktperson för mer information om tjänsten:

Emilia Bergvall Odhner, enhetschef, 0472-39 01 51

Fackligt ombud

Elin Jonsson, SACO, 0472-39 10 03

Magdalena Salomonsson, Vision, 0472-39 01 82

Sydarkivera söker systemadministratör

Sista ansökningsdag var den 25 februari 2024.

Vi på Sydarkivera arbetar med att bevara nutiden till framtiden. Våra arkiv innehåller viktiga beslut och dokumentation inom alla olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. För att kunna bevara digital information krävs långsiktig hållbarhet både för organisation, system, metoder och kunskap.  

Kommunalförbundet hör till den offentliga sektorn och styrs av förtroendevalda politiker Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet för de medlemmar som är med i förbundet, vilket innebär att vi ansvarar för att bevara och lämna ut information till allmänhet och forskare på ett säkert sätt. Grunduppdraget är att förvalta en gemensam bevarandeplattform, ta emot digitala överföringar samt ge råd och stöd i frågor om informationsförvaltning och digitalt bevarande.

Överföringarna ökar och vi behöver utöka med ytterligare en mottagningsansvarig tekniker.

Läs mer om oss på www.sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Som systemadministratör på Sydarkiveras mottagning kommer du att arbeta i en mindre arbetsgrupp. Som mottagningsansvarig tekniker tar du emot och hanterar information för långtidsbevarande. Du arbetar på uppdrag från Sydarkiveras specialister inom digitalt bevarande. I din roll ingår att ha dialog med förbundsmedlemmarnas tekniker i samband med överföring samt att dokumentera och demonstrera resultatet av analys och kontroll av överföringar. Vi tar emot många olika typer av information, men mycket kommer i form av strukturerade dokument och/eller databaser. Vi har ett etablerat arbetssätt med rutiner och mallar som hela tiden förbättras och anpassas för nya typer av överföringar.

I dina arbetsuppgifter ingår att löpande hantera och dokumentera analys och kontroll av överförda filer, till exempel vad gäller filformat och informationsstruktur. Det ingår även att delta i arbetet med att planera och genomföra bevarandeåtgärder inför inläsning i bevarandessystem. Du deltar i test och utvärdering av nya och uppdaterade programvaror för digitalt bevarande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med öppna standarder och programvaror och samtidigt har en förståelse för digital information. Du trivs med att jobba tillsammans med kollegor från många olika yrkeskategorier. Du är lösningsinriktad och intresserad att lära dig nya saker samtidigt som du kan angripa problem när de uppstår tillsammans med dina kollegor. Du har ett öga för detaljer och är van att dokumentera. Ditt arbetssätt är strukturerat och väl organiserat.

Du har kunskaper inom till exempel XML, SQL och i övrigt goda IT-kunskaper. Du behöver kunna hantera både svenska och engelska i tal och skrift.

Du har en slutförd högskoleutbildning som är relevant för arbetsuppgifterna.

Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med digitalt bevarande och de öppna standarder, specifikationer och programvaror som förekommer. Det är även meriterade om du har erfarenhet av att hantera olika typer av filer och programvaror i såväl Linux som Microsoft-miljöer.

Omfattning, varaktighet, placering och tillträde

Tjänsten omfattar heltid och är tills vidare.

Tjänsten kommer att erbjudas placering vid vårt huvudkontor i Alvesta. Möjlighet finns att delvis arbeta på distans.

Den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning.

Tillträde efter överenskommelse.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2024.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Var vänlig märk ansökan med referensnummer SARK/2024:64. 

Kontaktpersoner:

Karin Bredenberg, systemägare Sydarkiveras bevarandeplattform, 0472-39 01 64

Fackligt ombud

Elin Jonsson, DIK/Akademikerföreningen SACO, 0472-39 10 03

Magdalena Salomonsson, Vision, 0472-39 01 82

Sydarkivera söker systemadministratör

Sista ansökningsdag var den 15 november 2023.

Vi på Sydarkivera arbetar med att bevara nutiden till framtiden. Våra arkiv innehåller viktiga beslut och dokumentation inom alla olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. För att kunna bevara digital information krävs långsiktig hållbarhet både för organisation, system, metoder och kunskap.   

Som kommunalförbund hör vi till den offentliga sektorn och styrs av förtroendevalda politiker. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet för sina förbundsmedlemmar, vilket innebär att vi ansvarar för att bevara och lämna ut information till allmänhet och forskare på ett säkert sätt.  Grunduppdraget är att förvalta en gemensam bevarandeplattform, ta emot digitala överföringar samt ge råd och stöd i frågor om informationsförvaltning och digitalt bevarande.

Arbetsuppgifter

Som systemadministratör på Sydarkiveras IT-enhet är dina arbetsuppgifter fokuserade på serverdrift, lagring, nät, virtualisering och applikationer. IT-miljön består främst av Linux-baserade system och öppna programvaror. IT-driften körs i egen regi och vi har dubbla datorhallar för att säkerställa redundans. Du kommer att vara involverad i hela livscykeln kring våra tjänster, från införande till förvaltning och avveckling. Du kommer kunna delta i alla typer av arbetsuppgifter inom IT-enheten.

Vårt främsta uppdrag är att säkerställa tjänster för långsiktigt digitalt bevarande och du kommer att vara en viktig del i detta arbete tillsammans med Sydarkiveras specialister inom digitalt bevarande och mottagningsansvariga tekniker.

Hos oss blir du inte inboxad, utan får den unika chansen att arbeta brett och utvecklas inom allt som ingår i en komplett IT-organisation!

Kvalifikationer

Vi söker dig som drivs av utveckling och förvaltning av IT-tjänster för viktig samhällsnytta. Du har några års arbetslivserfarenhet och intresse för både förändringsjobb och förvaltning. Du är både driven och serviceinriktad. Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med kollegor från många olika yrkeskategorier. Det innebär att du behöver vara lösningsinriktad och intresserad att lära dig nya saker samtidigt som du kan angripa problem när de uppstår tillsammans med dina kollegor.

Du har en slutförd utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna minst motsvarande yrkesinriktad gymnasieutbildning. Du har erfarenheter eller kunskaper inom till exempel lagring, servers och nätverk. Du behöver kunna hantera både svenska i tal och skrift, och gärna också bra språkkunskaper i engelska. Du behöver ha körkort eftersom en del arbete sker på annan ort.

Det är meriterande om du har kunskap om skript- och programspråk så som exempelvis bash och python. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med flera olika operativ- och ekosystem. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av liknade arbetsuppgifter.

För att vidareutveckla dig inom de områden som behövs för dina arbetsuppgifter är du beredd att genomgå den träning och utbildning som krävs.

Omfattning, varaktighet, placering och tillträde

Anställningen omfattar heltid och är tills vidare. Provanställning kan bli aktuellt.  

Placeringsorten är Alvesta. Anställningen förutsätter att du arbetar på plats i Alvesta, men det finns möjlighet att arbeta en dag i veckan på distans.

Den som får anställningen ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning.

Tillträde efter överenskommelse. 

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 november 2023.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Var vänlig ange referensnummer SARK/2023:292 

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Kontaktpersoner:

Mårten Lindstrand, enhetschef, 0472-39 10 07

Elin Jonsson, bevarandestrateg, 0472-39 10 03

Annika Ekdahl, HR-ansvarig, 070-839 69 40

Fackligt ombud

Ria Larsson, DIK/Akademikerföreningen SACO 0472-39 01 70

Sydarkivera söker arkivarie till Sörmland/Östergötland

Sista ansökningsdag var den 20 oktober 2023.

Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner och en region i södra Sverige med i dagsläget ett fyrtiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Hässleholm, Karlskrona, Katrineholm och Vimmerby. Inom Sydarkivera har vi ett enhetligt arbetssätt som trots geografiska avstånd fungerar väl då mycket av arbetet sker med hjälp av olika digitala verktyg. Sydarkivera hjälper förbundsmedlemmarna att uppfylla offentlighetslagstiftningens krav och skapa förutsättningar för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Vi söker nu en arkivarie som tillsammans med kollegorna kommer arbeta med att stödja förbundsmedlemmarna i arbetet kring informationshantering och arkivering. Du kommer att ingå i den enhet som ansvarar för verksamhetsstöd och rådgivning, utbildning, tillsyn och handläggning av digitala arkivleveranser. Enhetens medarbetare är i dagsläget utspridda på flera kontor. I tjänsten ingår det att ansvara för ett verksamhetsområde och du får möjligheten att fördjupa dig i frågor om bevarande och gallring inom den verksamheten. I dialog med medlemmarnas verksamheter kommer du förbereda, genomföra och dokumentera digitala arkivleveranser inom verksamhetsområdet.

Därutöver genomför du tillsammans med dina kollegor arkivtillsyn och rådgivning. Arkivarierna inom enheten delar även på ansvaret att ta fram utbildningar inom arkiv och informationshantering, vilket ger dig möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter inom vår utbildningsverksamhet. I tjänsten ingår även rollen medlemssamordnare där du blir du första kontakt och länken mellan förbundet och ett antal medlemmar. Du kan också komma att delta i arbetet med att ansluta nya medlemmar till förbundet.

Vi erbjuder Dig

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö samt en unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 3 års högskoleutbildning, varav minst 60 hp arkivvetenskap, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du har några års yrkeserfarenhet som arkivarie och även har kunskap om gällande regelverk, gärna inom kommunal sektor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arkivtillsyn och av att med hjälp av ditt gedigna intresse för arkiv och informationshantering ge råd och stöd. Det är meriterande om du har erfarenhet av att hålla i utbildningar.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar kollegorna i enheten. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt både digitalt och analogt. Du förutsätts kunna arbeta självständigt men samtidigt ha god förmåga att arbeta tillsammans med andra och kommunicera på ett förtroendefullt sätt.

Omfattning, varaktighet, tillträde

Tjänsten omfattar heltid och är tills vidare.

Tillträde 2023-12-01 eller efter överenskommelse.

Placeringsort är företrädesvis Katrineholm eller Vimmerby, men även Hässleholm eller Alvesta kan bli aktuellt. Vi erbjuder viss möjlighet att arbeta hemifrån. Resor i arbetet förekommer vid exempelvis kommunbesök eller vid besök på huvudkontoret.

Ansökan

Ansökan ska vara märkt med SARK/2023:257

Sista ansökningsdag är 2023-10-20.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Kontaktperson för mer information om tjänsten:

Emilia Bergvall Odhner, enhetschef, 0472-39 01 51

Mats Porsklev, förbundschef 0472-39 10 01

Fackligt ombud

Ria Larsson, DIK/Akademikerföreningen SACO 0472-39 01 70