Här hittar du Sydarkiveras lediga anställningar. När förbundet behöver nya medarbetare så publiceras annonserna här och på andra relevanta platsannonssidor.

Har du gått i pension och saknar sus och dus i arkivet?

Eller är du nyutbildad och vill in på arbetsmarknaden? Många av våra förbundsmedlemmar efterfrågar ibland hjälp med arkivgöromål. Vill du bli medlem i vår ”vikariepool”?

Tyvärr lovar vi inga uppdrag eller arbete. Allt beror på vilka kortsiktiga behov som uppstår men vi vill erbjuda dig:

 • Möjligheten att bli medlem i vår vikariepool
 • Efter behov få handledning av kunniga arkivarier när du är ute på uppdrag
 • Bli en medlem i vårt nätverk

Vi tar gärna emot ditt CV. Det gäller även dig som driver egen firma. Skriv gärna vilka kommuner du kan tänka dig att arbeta i.

Ring Bernhard på 070 – 466 86 86 om du vill veta mer.

CV kan skickas till bernhard.neuman@sydarkivera.se.

Genom att skicka in ditt CV godkänner du att Sydarkivera behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda förbundsmedlemmarna vikarier.

Databasadministratör, DBA

Kommunalförbundet Sydarkivera

Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation och arkivmyndighet för kommuner i södra Sverige. Vi är ett trettiotalanställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Hässleholm, Karlskrona, Vimmerby och Katrineholm.

Sydarkiveras uppdrag är att samordna digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvalta gemensamt arkivsystem samt ge råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Sydarkiveras processer kring digitalt bevarande bygger i sin helhet på referensmodellen OAIS. Vi samverkar med andra aktörer nationellt och internationellt i olika projekt för att kunna säkerställa digitala handlingars äkthet och tillgänglighet under mycket lång tid.

Vi söker nu en erfaren databasadministratör på halvtid. Du kommer framförallt att arbeta med att genomföra och effektivisera våra digitala arkivleveranser för leveranstypen databaser. Som anställd hos oss kommer du att vara en viktig del för att hantera löpande leveranser där uttagen utförs från applikationers datalager.

Du kommer att ingå i en förvaltningsorganisation där det redan finns ansvariga för digitalt arkivsystem och digitala arkivleveranser (objektägare och förvaltningsledare) med beställaransvar. Sydarkivera har it-funktion i egen regi och datacenter i egna depåer. Du kommer att vara placerad på enheten för it och utveckling.

Arbetsuppgifter

I ett nära samarbete med våra systemadministratörer och arkivarier får du en viktig roll i det löpande arbetet med att hantera databaser. Vi arbetar framförallt med uttag och bevarande av relationsdatabaser i SIARD-format. Källsystemen använder olika databashanterare och systemen vi arbetar med har ofta hängt med i många år.

I dina arbetsuppgifter ingår:

 • Paketering av databaser till SIARD format
 • Genomgång av inkomna databasleveranser tillsammans med dina kollegor på Sydarkivera
 • Övrig databasadministration, i både aktiva och inaktiva system
 • Delta i övrigt förekommande uppgifter inom Sydarkiveras verksamhet med digitalt bevarande

Kvalifikationer

Vi söker dig som är självgående, välstrukturerad och har långvarig erfarenhet som databasadministratör. Du kan ha fått din erfarenhet genom praktiskt arbete inom databasområdet, gärna inom offentlig kommunal verksamhet. Du har ett öga för detaljer, är van att dokumentera och dela med dig av kunskaper och erfarenheter inom databasområdet.

Du har goda kunskaper om SQL. Du behöver också kunskaper om XML då SIARD-uttagen baseras på XML-formatet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera förekommande databashanterare.

Du behöver kunna hantera svenska och engelska både i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av databasarkivering och kunskap SIARD-standarden är meriterande.

Omfattning, varaktighet och tillträde

Anställningen omfattar projektanställning på 50% under 1 år med möjlighet till tillsvidare anställning. Tillträde 1 januari 2021 eller efter överenskommelse. Placeringsort är Alvesta med möjlighet till distansarbete.

I anställningen ingår åtkomst till såväl sekretessmaterial som säkra depåer vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning via säkerhetspolisen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 4 december 2020

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Ange referensnummer: SARK/2020:180

Kontaktperson för mer information:

Mårten Lindstrand, enhetschef Utveckling & IT, 0472-39 10 07

Karin Bredenberg, metadatastrateg och systemansvarig, 0472-39 01 64

Det finns inga lediga anställningar just nu

Gamla annonser

Arkivarie,  Karlskrona/Region Blekinge

Kommunalförbundet Sydarkivera

Vi är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige med i dagsläget ett trettiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Karlskrona, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem, utför tillsyn samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Vi söker en arkivarie som representerar Sydarkivera på plats hos Region Blekinge. Du kommer att ingå enheten för Centralarkiv och Digitisering som ansvarar för depåverksamheten ute hos Region Blekinge.  I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom:

 • Handleda arkivassistenten i att ordna och förteckna arkiv, upprätta arkivbeskrivningar och liknande uppgifter
 • Lämna ut allmänna handlingar
 • Lämna rådgivning till medarbetare inom Region Blekinge
 • Inventera arkivmaterial

Region Blekinge är i ett spännande stadie där traditionellt depåarbete samt utvecklande av den digitala vården kan komma rymmas inom samma tjänst.

Enheten arbetar nära funktionerna för bevarandeplanering, utveckling och IT som finns på huvudkontoret i Alvesta. Du kan komma att få delta i arbetet med leveransutredning kring uttag av information ur Region Blekinges verksamhetssystem till det digitala slutarkivet.

Enhetens medarbetare är utspridda hos kunder i Karlskrona, Östra Göinge, Oskarshamn och Vimmerby. Inom Sydarkivera har vi ett enhetligt arbetssätt som trots geografiska avstånd fungerar väl då mycket av arbetet sker med hjälp av olika digitala verktyg. Resor i arbetet kan förekomma.

Vi erbjuder Dig

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling samt en unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet. Vi har en dynamisk arbetsmiljö och stora möjligheter till flexibel arbetstid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 3 års högskoleutbildning, varav minst 60 hp arkivvetenskap eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.

Du har ett gediget intresse av frågor som rör arkiv och informationsförvaltning. Vi värderar ett enhetligt arbetssätt med gemensamma arbetsmöten och avstämningar. Det är särskilt meriterande om du har utbildning och kunskaper i digitalt bevarande, systemvetenskap för arkivarier eller liknande.

Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arkivtillsyn, att göra gallringsutredningar och ge råd och stöd inom arkiv och informationsförvaltning såväl digital som analog. Tidigare erfarenhet från regionsektor och kunskap om gällande regelverk är meriterande.

Omfattning, varaktighet, tillträde

Tjänsterna omfattar heltid (deltid kan diskuteras vid behov), och är tillsvidare. Tilltänkt tillträde 1 september 2020 eller efter överenskommelse.  Placeringsort är Karlskrona.

För att vara så flexibla som möjligt i denna anställning så intervjuar vi kandidater fortlöpande.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 juli 2020

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Kontaktperson för mer information om tjänsten:

 • Bernhard Neuman, Arkivchef, Centralarkiv och Digitisering, 070-466 86 86
 • Mats Porsklev, Förbundschef 0472 – 39 10 01

Fackligt ombud

Christian Jarnekrantz, DIK/Akademikerföreningen SACO 0472-39 01 52

Sista ansökningsdag var 2020-06-14

Vi är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige med i dagsläget ett trettiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Karlskrona, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem, utför tillsyn samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Vi söker två arkivarier som representerar Sydarkivera på plats i vårt nya lokalkontor (nod) i Katrineholm. Du kommer att ingå enheten för Tillsyn och informationsförvaltning som ansvarar för verksamhetsstöd och rådgivning, utbildning, tillsyn och digitala arkivleveranser. Enheten arbetar nära funktionerna för bevarandeplanering, utveckling och IT som finns på huvudkontoret i Alvesta. Enhetens medarbetare är i dagsläget utspridda på noderna i Hässleholm och Vimmerby. Inom Sydarkivera har vi ett enhetligt arbetssätt som trots geografiska avstånd fungerar väl då mycket av arbetet sker med hjälp av olika digitala verktyg. Resor i arbetet förekommer vid exempelvis kommunbesök och vid tillsyn.

I båda tjänsten ingår bland annat rollerna:

Ämnesansvarig: Du kommer att arbeta som ämnesansvarig och får möjlighet att ansvara ett kommunalt verksamhetsområde (till exempel ekonomi, socialt stöd eller kommunala bolag), fördjupa dig i frågor om bevarande och gallring inom den verksamheten. Det här arbetet är knutet till samverkan kring mallarna i konceptet VerkSAM Arkivredovisning. Du kommer som ämnesansvarig i dialog med kommunernas verksamheter förbereda, genomföra och dokumentera digitala arkivleveranser samt genomföra nätverksträffar inom ditt verksamhetsområde.

Medlemssamordnare: Du kommer att få rollen som medlemssamordnare för ett antal kommuner inom ditt upptagningsområde. I rollen som medlemssamordnare blir du medlemmarnas första kontakt och länken mellan förbundet och förbundsmedlemmarna. Du ansvarar för allmän rådgivning inom arkiv, informationsförvaltning och dataskyddsförordningen. Inom råd och stödverksamheten ingår det även att hålla i kortare utbildningar. Du kommer även att genomföra tillsyn hos kommunerna. Du kan komma att delta i arbetet med att ansluta nya medlemmar till förbundet.

Den ena tjänsten kan komma att ha en arbetsledande roll och kommer även att ha rollen som nodsamordnare och samordna det praktiska vid noden/lokalkontoret.

I en av tjänsterna ingår det att samordna och utveckla arbetet VerkSAM Arkivredovisning, vårt koncept för mallar och gallringsråd. Det kommer även vara en viktig del i våra användar- och intressentnätverk.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling samt en unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet. Vi har en dynamisk arbetsmiljö och stora möjligheter till flexibel arbetstid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 3 års högskoleutbildning, varav minst 60 hp arkivvetenskap eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.

Du har ett gediget intresse av frågor som rör arkiv och informationsförvaltning. Som arkivarie inom enheten för Tillsyn och informationsförvaltning behöver du vara säker i din roll och självgående, men även nätverkande och lyhörd. Vi värderar ett enhetligt arbetssätt med gemensamma arbetsmöten och avstämningar. Det är särskilt meriterande om du har erfarenheter och kunskaper om att arbeta med informationsförvaltning hos kommunala bolag och stiftelser.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar kollegorna i enheten. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arkivtillsyn, att göra gallringsutredningar och ge råd och stöd inom arkiv och informationsförvaltning såväl digital som analog. Det är meriterande om du har erfarenhet av att hålla i utbildningar inom ditt område. Tidigare erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom något av följande områden digitalisering, e-förvaltning, informationssäkerhet eller dataskydd.

Omfattning, varaktighet, tillträde

Tjänsterna omfattar heltid (deltid kan diskuteras vid behov), och är tillsvidare. Tilltänkt tillträde 1 november 2020 eller efter överenskommelse. Placeringsort är Katrineholm.

För att vara så flexibla som möjligt i denna anställning så intervjuar vi kandidater fortlöpande.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 14 juni 2020

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Kontaktperson för mer information om tjänsten:
Emilia Bergvall Odhner, enhetschef Tillsyn och informationsförvaltning, 0472-39 01 51

Mats Porsklev, förbundschef 0472 – 39 10 01

Fackligt ombud
Christian Jarnekrantz, DIK/Akademikerföreningen SACO 0472-39 01 52

Systemspecialist, Alvesta

Tjänsten tillsatt 2020-07-10.

Kommunalförbundet Sydarkivera

Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation och arkivmyndighet för kommuner i södra Sverige. Vi är ett trettiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Hässleholm, Karlskrona och Vimmerby. Med distribuerade kontor och nära samarbete med våra 26 medlemskommuner är information och kommunikation är en viktig del i vårt arbetssätt, vi använder både Office 365 och Mediawiki.

Sydarkiveras uppdrag är att samordna digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvalta gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Sydarkiveras processer kring digitalt bevarande bygger i sin helhet på referensmodellen OAIS. Vi samverkar med andra aktörer nationellt och internationellt i olika projekt för att kunna säkerställa digitala handlingars äkthet och tillgänglighet under mycket lång tid.

Vi söker nu en systemspecialist som ska ingå i förvaltningsorganisationen för arkivsystemet och operativt arbeta med att genomföra och effektivisera våra digitala arkivleveranser. Som anställd hos oss kommer du att vara en viktig del för att hantera den löpande förvaltningen av vårt arkivsystem och vara teknikstöd i valvet när det gäller digitala arkivleveranser.

Du kommer att ingå i en förvaltningsorganisation där det redan finns ansvariga för digitalt arkivsystem och digitala arkivleveranser (objektägare och förvaltningsledare) med beställaransvar. Sydarkivera har it-funktion i egen regi och datacenter i egna depåer. Du kommer att vara placerad på enheten för it och utveckling tillsammans med en handfull kollegor under ledning av förvaltningsledare.

Arbetsuppgifter

I ett nära samarbete med våra strateger och arkivarier blir du en nyckelperson i det löpande arbetet med att ta emot digitala arkivleveranser och förvalta Sydarkiveras bevarandetjänster.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

 • Hantera överföring av digitala arkivleveranser.
 • Hantera verktyg för konvertering och validering av digital information.
 • Normalisera och läsa in informationspaket till det digitala arkivet.
 • Konfigurera automatiserade rutiner för informationsuttag, vilket innefattar systemadministration och enklare programmering.
 • Delta i arbetet med bevarande av relationsdatabaser.
 • Delta i övrigt förekommande uppgifter inom Sydarkiveras verksamhet med digitalt bevarande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är självgående, välstrukturerad och vill ingå i en systemförvaltningsorganisation som använder öppen källkod och är under uppbyggnad och utveckling. Du trivs med att jobba tillsammans med kollegor från många olika yrkeskategorier. Du är lösningsinriktad och är inte rädd för att angripa problem när de uppstår tillsammans med dina kollegor. Du har ett öga för detaljer, är van att dokumentera och dela med dig av kunskaper och erfarenheter.

 • Du är van vid att arbeta i såväl Linux som Microsoft-miljöer.
 • Kunskap om informationshantering med hjälp av till exempel XML och SQL.
 • Grundläggande kunskaper inom programmering, vanligt förekommande språk hos oss är Python och Javascript.
 • Du har vana av att arbeta i agila team i yrkeslivet.
 • Du behöver kunna hantera engelska både i tal och skrift.
 • Det är meriterade om du har erfarenhet av välkända verktyg inom digitalt bevarande som Bitcurator, Database Preservation Toolkit, Heritrix och liknande.

Omfattning, varaktighet och tillträde

Anställningen omfattar heltid och är tillsvidare. Tillträde 1 november 2020 eller efter överenskommelse. Placeringsort är Alvesta.

För att vara så flexibla som möjligt i denna anställning så intervjuar vi kandidater fortlöpande.

I anställningen ingår åtkomst till säkra depåer vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning via säkerhetspolisen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2020

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se

Kontaktperson för mer information:

Mårten Lindstrand, förvaltningsledare, 0472-39 10 07

Karin Bredenberg, metadatastrateg, 0472-39 01 64

Fackligt ombud

Christian Jarnekrantz, DIK/Akademikerföreningen SACO, 0472-39 01 52