Alvesta

Sydarkiveras huvudkontor finns beläget i Alvesta, ett stenkast från stationen.

Öppettider

Kontoret är öppet för besök helgfri måndag-fredag klockan 9.00-11.30.

Telefontid helgfri måndag-fredag klockan 9.00-12.00.

Telefon: 0472-39 10 00
E-post: registrator@sydarkivera.se

Adress: Värendsgatan 10, Alvesta

Information om parkeringsplatser finns på Alvesta kommuns webbplats:

Hässleholm

Sydarkivera har kontorsarbetsplatser och mötesrum för regionala träffar i centrala Hässleholm, ett stenkast från stationen.

Öppettider

Kontoret har inga fasta öppettider, kontakta Emilia Bergvall Odhner om ni vill komma på besök.

Telefon: 0472-39 01 51
E-post: emilia.bergvall.odhner@sydarkivera.se

Adress: Frykholmsgatan 19, Hässleholm

Information om parkeringsplatser finns på Hässleholms kommuns webbplats:

Karlskrona

På kontoret i Karlskrona får du hjälp med att plocka fram bygghandlingar, både gamla och nya, samt bifogade handlingar. Vi kan även hjälpa dig med att finna handlingar, akter eller protokoll från nämnder, skolor och handlingar från de gamla landskommunerna.

Öppettider

Kontoret är öppet för besök helgfri måndag-torsdag klockan 9.00-12.00.

Telefontid helgfri måndag-fredag klockan 9.00-12.00.

Telefon: 0472-39 10 00
E-post: arkivcentrum@sydarkivera.se

Adress: Aklejavägen 6, Karlskrona

Det finns en reserverad parkeringsplats för besökare till kommunarkivet, parkeringstillstånd finns på Sydarkiveras kontor i Karlskrona. Finns även andra parkeringsplatser i området, betalning via SmartPark.

Katrineholm

För att kunna serva medlemskommunerna i Sörmland har Sydarkivera hyrt lokaler av Katrineholms kommun. Lokalerna finns på bottenvåningen i Nämndhuset och är fullt tillgängliga.

Öppettider

Kontoret har inga fasta öppettider, kontakta Magdalena Salomonsson om ni vill komma på besök.

Telefon: 0472-39 01 82
E-post: magdalena.salomonsson@sydarkivera.se

Adress: Vasavägen 16, Katrineholm

Information om parkeringsplatser finns på Katrineholms kommuns webbplats:

Vimmerby

Sydarkivera har kontorsarbetsplatser och mötesrum för regionala träffar och utbildningar i Vimmerby. Lokalerna saknar hiss, vid behov ordnas andra lokaler för aktiviteter i Vimmerby.

Öppettider

Kontoret har inga fasta öppettider, kontakta Therese Jigsved om ni vill komma på besök.

Telefon: 0472-39 10 16
E-post: therese.jigsved@sydarkivera.se

Adress: Storgatan 71, Vimmerby

Information om parkeringsplatser finns på Vimmerby kommuns webbplats: