För att få till en effektivare och mer ändamålsenlig rådgivning så erbjuder vi möjligheten att boka in rådgivning eller arbetsmöte med oss på annonserade tider. Använd kalendern och formuläret nedan för att boka en av de tillgängliga tiderna.

Denna funktion är bara till för kortare arbetsmöten och samtal (Observera! Detta är inga utbildningar).

Alla andra aktiviteter annonseras och bokas på Bokningsportalen.

Våra informationsmöten riktar sig till den som vill veta mer. Arbetsmöten är öppna för alla som vill bidra!

Vid för få anmälda kan mötena ställas in.

Beskrivning av de olika aktiviteterna:

Informationsmöten
 • Allmän information om Sydarkivera
 • Att införa VerkSAM
 • Hemliga handlingar
Arbetsmöten med inriktning på systemförvaltning
 • Systemförvaltare – allmänt
 • Systeminventering
 • Intranät/extern webb
 • Upphandla verksamhetssystem
Arbetsmöten med inriktning på informationshantering
 • Bygg, miljö, teknik
 • Hälsa och socialt stöd
 • Kommunledning
 • Skola och utbildning
 • Kultur och fritid
 • Trygghet och säkerhet
 • Överförmyndarverksamhet
Välj en aktivitet på kalendern:

*Bokningsfunktionen fungerar inte med Internet Explorer. Om du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare, skicka ett mail med dina uppgifter till bokning@sydarkivera.se.