För att få till en effektivare och mer ändamålsenlig rådgivning så erbjuder vi möjligheten att boka in rådgivning eller arbetsmöte med oss på annonserade tider. Använd kalendern och formuläret nedan för att boka en av de tillgängliga tiderna.

Denna funktion är bara till för kortare arbetsmöten och samtal (Observera! Detta är inga utbildningar).

Alla andra aktiviteter annonseras och bokas på Bokningsportalen.

Arbetsmöten är till för erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt rådgivning. Arbetsmöten är öppna för alla som vill bidra!

Vid för få anmälda kan mötena ställas in.

OBS! Om bokningsformuläret ser konstigt ut eller verkar sakna knappar kan du testa att ladda om sidan. Glöm inte att du kan ändra vyn till månadsvy med knapparna till höger!

Beskrivning av de olika aktiviteterna:

Arbetsmöten med inriktning på systemförvaltning
 • Systemförvaltare – allmänt
 • Systeminventering
 • Intranät/extern webb
 • Upphandla verksamhetssystem
Arbetsmöten med inriktning på informationshantering
 • Bygg, miljö, teknik
 • Hälsa och socialt stöd
 • Kommunledning
 • Skola och utbildning
 • Kultur och fritid
 • Trygghet och säkerhet
 • Överförmyndarverksamhet
Välj en aktivitet på kalendern:

*Bokningsfunktionen fungerar inte med Internet Explorer. Om du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare, skicka ett mail med dina uppgifter till bokning@sydarkivera.se.