Välkommen att boka arbetsmöten som är till för erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt rådgivning. Ni ser ämnet för respektive arbetsmöte i kalendern. Den enskilda rådgivningen ligger för det mesta på måndag eftermiddag. Använd kalendern och formuläret nedan för att boka någon av de tillgängliga tiderna. Arbetsmötena hålls via Teams. Boka senast dagen innan arbetsmötet!

Vid för få anmälda kan möten ställas in. 

  • Glöm inte att du kan ändra vyn till månadsvy med knapparna till höger.
  • Om bokningsformuläret ser konstigt ut eller verkar sakna knappar kan du testa att ladda om sidan.

Utbildningar, verkstäder och nätverksträffar annonseras och bokas via Bokningsportalen:

Kontakt

Kontakt för frågor om arbetsmöten:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Utifrån en fråga

När Sydarkivera får samma slags frågor från flera av våra medlemmar försöker vi samordna dem genom korta arbetsmöten på webben. Fördelen med modellen är att våra medlemmar även får möjlighet att diskutera sina frågor med varandra och utbyta erfarenheter.

Enskild rådgivning

Ibland behöver en medlem diskutera en fråga mer på djupet med olika specialister inom Sydarkivera, exempelvis byte och upphandling av verksamhetssystem, status för leveranser till Sydarkiveras slutarkiv, organisationsförändringar inom verksamheten.

När du bokar enskild rådgivning får du en inbjudan till ett teams-möte

Kom ihåg att beskriva vad ni vill ha rådgivning om i samband med bokning av enskild rådgivning när du svarar på kalenderbokningen.

Välj en aktivitet på kalendern:

*Bokningsfunktionen fungerar inte med Internet Explorer. Om du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare, skicka ett mail med dina uppgifter till bokning@sydarkivera.se.