På bokningsportalen kan du se aktuella utbildningar och kurstillfällen. Klicka på "Läs mer" på en kurs för att få mer detaljerad information.

OBS! Portalen kan i vissa fall ladda långsamt eller inte ladda alls. Ser du inget efter upp till 10 sekunder, kontrollera att innehållet inte blockerats av din webbläsare.

Vill du gå direkt till portalens sida, klicka här: https://sites.legaonline.se/sydarkivera/Kurser

Kontakt

För frågor om bokningar och avbokningar används i första hand e-postadressen bokning@sydarkivera.se.

För frågor om innehållet kontaktas den handläggare vars kontaktuppgifter finns angivet på respektive tillfälle i bokningssystemet.

  • Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg om du deltagit på minst 75% av kursens moment.
  • Meddela bokning@sydarkivera.se om du genomfört ett moment i efterhand på egen hand.
  • Meddela bokning@sydarkivera.se om ni är flera som sitter vid samma dator när ni deltar i en av Sydarkiveras utbildningar så att rätt närvaro kan noteras.

Anmälan

Anmälan sker via Sydarkiveras bokningsportal på webben. Information om sista anmälningsdag finns på portalen. Notera att antalet platser kan vara begränsat. Anmälan sker genom att fylla i ett bokningsformulär och skicka in formuläret via bokningssystemet.

Sen anmälan meddelas via e-post till bokning@sydarkivera.se.

Bokningsbekräftelse och kallelse

Bokningsbekräftelse skickas automatiskt via e-post i samband med anmälan. Om du inte får någon bokningsbekräftelse till din e-post, titta i skräpposten. Finns den inte där, mejla till bokning@sydarkivera.se.

Kallelse skickas automatiskt via e-post två dagar före tillfället. Om det är ett webbmöte så innehåller kallelsen en personlig länk till Zoom-mötet. Inbjudan till Teams-möten skickas separat.

Ingår vid möten på plats

  • Arbetsdagar, nodträffar och introduktionsutbildning för ny medlem ingår fika, lunch på egen bekostnad.
  • Nätverksträffar ingår fika samt enklare lunch.
  • Heldagsutbildningar vid någon av Sydarkiveras noder, temadagar och konferenser ingår fika och lunch.

Specialkost

Meddelas i samband med bokning eller genom att skicka e-post till bokning@sydarkivera.se eller kontakta handläggare.

Om deltagare inte meddelat specialkost i förväg är det inte säkert att vi kan tillmötesgå dina önskemål.

Avbokning

Vid avbokning senare än 7 kalenderdagar före kursstart eller vid utebliven närvaro debiteras 50 % av kostnaderna för tillfället.

För avbokning av grundutbildningar eller nätverksträffar senare än 7 kalenderdagar före kursstart eller vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500 kr, i de fall konferenspaket har bokats.

Byte av deltagare kan ske när som helst utan avbokningskostnad. Om det är kö till ett tillfälle som är fullbokat, kan den avbokade ersättas av en ny deltagare utan avbokningskostnad.

Inställd eller framflyttad aktivitet

Vid sjukdom eller för lågt deltagarantal har Sydarkivera rätten att ställa in eller skjuta upp aktiviteter. För utbildningar på nivån fördjupning-expert kan tillfällen ställas in om inte deltagarantalet täcker kostnaderna.

Meddelande om inställd eller framflyttad aktivitet sker så snart som möjligt via e-post eller telefon till anmälda deltagare.

Utvärdering

Sydarkivera utvärderar samtliga aktiviteter. Detta sker genom att deltagare får fylla i ett webbformulär som skickas ut efter genomförd aktivitet. Sammanställning av utvärderingarna används som underlag för uppföljning och utveckling av utbildningsverksamheten.

Utvärderingarna är inte anonyma i bokningssystemet, deltagare ska informeras om detta i samband med tillfället. Analys av utvärderingar handläggs genom anonymiserade rapporter som registreras i respektive ärende.

Fakturering

Betalningsvillkor

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms med betalningsvillkor 30 dagar.

Personuppgifter

I samband med bokning samlar vi in uppgifter om namn och kontaktuppgifter samt faktureringsadress. Syftet med denna behandling är att vi på Sydarkivera ska kunna planera och genomföra utbildningar och andra aktiviteter. Vi behöver också i vissa fall skicka faktura efter utbildningen. Det är kontaktuppgifter till arbetsplatsen som samlas in. Mobilnummer är frivilligt och den som så önskar kan lämna funktionsbrevlåda som kontaktuppgift (i de fall kontaktuppgifter omfattas av sekretess).

För att administrera utbildningar och andra aktiviteter använder vi oss av den webbaserade tjänsten Lega Online som tillhandahålls av företaget Multinet. Sydarkivera har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Multinet.

Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter. Deltagare kan meddela önskemål om specialkost och kostbehov via systemet Lega Online. Uppgifter om specialkost och kostbehov gallras efter att aktiviteten har genomförts.

Kostnader

Förbundsmedlem

Bastjänst

Aktiviteter inom ramen för Sydarkiveras bastjänster finansieras av medlemsavgifter. Det innebär att ingen extra avgift tas ut – välj alternativet ”Gratis (förbundsmedlem)” vid bokning. Notera dock avgift för sen avbokning.

En översikt över Sydarkiveras tjänster till förbundsmedlemmarna hittar du via sidan Våra tjänster.

Anslutande tjänst

Förbundsmedlemmar har möjlighet att avtala om anslutande tjänster. Villkor och kostnader för aktiviteter som anslutande tjänst framgår av avtal mellan Sydarkivera och förbundsmedlem/förbundsmedlemmar. Deltagaravgift framgår av bokningssidan. Välj alternativet ”Deltagaravgift (avtal/extern)”.

Icke förbundsmedlem

Kommuner som önskar ansluta till Sydarkivera har efter särskild överenskommelse möjlighet att avtala om anslutande tjänster. Villkor och kostnader för aktiviteter som anslutande tjänst framgår av avtalet mellan Sydarkivera och förbundsmedlem/förbundsmedlemmar. Deltagaravgift framgår av bokningssidan. Välj alternativet ”Deltagaravgift (avtal/extern)”.

Vi har möjlighet att både arrangera och delta vid webb- och telefonmöten. Eftersom vi har förbundsmedlemmar spridda geografiskt är det viktigt för oss att kunna träffas och prata utan att behöva resa varje gång.

den här sidan finns information om hur du ansluter till webbmöten som arrangeras av oss. Har du inte tidigare deltagit vid webbmöten så kan du behöva hjälp av it-support för inställningar av ljud och video.

Vi använder Microsoft Teams och Zoom för kommunikation på distans. Utbildningarna kan komma att spelas in. Mer information om inspelning hittar du här.

För att få så bra ljud som möjligt rekommenderas att du använder ett headset. Kom ihåg att stänga av din mikrofon när du inte pratar för att inte störa andra i samtalet!

AktivitetLängdExternRabattMedlem
BasGratisGratis
GrundInte öppen för externt deltagandeGratis
Fördjupning
SalsutbildningHeldag4 500 kr80 %900 kr
WebbinariumHalvdag2 000 kr80 %400 kr
WebbinariumHeldag3 500 kr80 %700 kr
Webbutbildning4 x 2 timmar4 000 kr80 %800 kr
Specialist
Konferens eller salsutbildningTvå dagar9 000 kr60 %3 600 kr
SalsutbildningHeldag7 000 kr60 %2 800 kr
WebbinariumHalvdag2 500 kr60 %1 000 kr
WebbinariumHeldag5 000 kr60 %2 000 kr
Webbutbildning4 x 2 timmar6 000 kr60 %2 400 kr
Expert
SalsutbildningHeldag7 000 kr40 %4 200 kr
WebbinariumHalvdag2 500 kr40 %1 500 kr
WebbinariumHeldag5 000 kr40 %3 000 kr
Webbutbildning4 x 2 timmar6 000 kr40 %3 600 kr