Vilket arkiv söker du?

Här kan du hitta de regioner och kommuner som utsett Sydarkivera till hel arkivmyndighet.

Karlskrona

I arkivet

Här kan vi hjälpa dig med att plocka fram bygghandlingar, både gamla och nya, samt bifogade handlingar. Vi kan även hjälpa dig med att finna handlingar, akter eller protokoll från nämnder, skolor och handlingar från de gamla landskommunerna. Vi har även möjlighet att hjälpa er att finna betyg från både gamla och nya skolor.

Information om hur du söker i arkivet finns på sidan Medborgare:

Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Besök

Ni är välkomna att besöka oss på plats på Gullberna i Karlskrona.
För att ge er bästa service ser vi gärna att ni kontaktar oss innan via e-post eller telefon för att boka tid, kontaktuppgifter finns längre ner.
Meddela gärna vad ni vill ta del av, så ser vi till att ha materialet redo tills ni kommer på besök.

Önskar ni besöka Karlskrona kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på sidan för Medborgare för att underlätta både för dig som kund och vår personal:

Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Öppettider är helgfria måndagar-torsdagar 9.00-12.00.

Adress:
Karlskrona kommunarkiv
Gärskullen, Aklejavägen 6, Gullberna Park
371 54 Karlskrona

Kontakt

Besök helgfri måndag-torsdag klockan 9.00-12.00
Telefontid helgfri måndag-fredag 9.00-12.00

Telefon: 0472-39 10 00
Epost:
arkivcentrum@sydarkivera.se

Oskarshamn

I arkivet

20190507_085146I Oskarshamns kommunarkiv finns bland annat handlingar från landskommunerna Döderhult, Kristdala, Misterhult, Figeholms Köping samt Oskarshamns stad åren 1863-1966, liksom handlingar från den sammanslagning av dessa som bildade Oskarshamns kommun 1967 och framåt.

Landskommuner:

En mer ingående beskrivning om vad som finns i våra arkiv finns på Riksarkivets webbplats:

Personal

Sydarkiveras representant vid Oskarshamns kommun heter Joen Thurgren och handhar den analoga arkivhanteringen i kommunen.

Besök

Önskar ni besöka Oskarshamn kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på sidan för Medborgare för att underlätta både för dig som kund och vår personal:

Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Adress:
Oskarshamns kommun
Varvsgatan 8
572 28 Oskarshamn

Kontakt

Kontakta Sydarkiveras representant Joen Thurgren gällande frågor eller utlämnande av allmänna handlingar från Oskarshamns kommuns centralarkiv.

Joen Thurgren
Telefon:
0472-39 10 12
Epost: joen.thurgren@sydarkivera.se

Region Blekinge

I arkivet

I arkivet finns ett stort antal handlingar, bland annat från Karlskrona och Karlshamns lasarett, Furs Sanatorium och Gullberna sjukhus. Vi har också äldre förlossningsjournaler från en mängd tidigare aktiva förlossningshem och barnmorskeböcker från olika områden i Blekinge. Även barnhemsjournaler från olika tidigare aktiva barnhem finns bevarade hos oss.

Utöver detta har vi till exempel protokoll och diariehandlingar från landstinget och sjukhuset/lasarettets verksamheter samt betyg från skolor och lärosäten som tidigare hade landstinget som huvudman.

Observera att den absoluta merparten av journaler i våra bestånd är av historisk art. För att begära senare journaler, till exempel BVC, bör ni därmed i första hand vända er direkt till relevant vårdgivande enhet inom Region Blekinge. Vid osäkerhet om Sydarkivera har vad ni söker är det bara att kontakta oss enligt nedan.

Information om hur du söker i arkivet finns på sidan Medborgare:
Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Besök

Sydarkiveras kontor i Region Blekinge ligger vid Wämö Center i Karlskrona men regionens arkiv är delvis utspridda i länet. Om du vill komma och läsa handlingar på plats måste du först kontakta oss för att boka en tid. Beroende på vad för handlingar du önskar att ta del av kan vi därefter ta emot er på lämplig plats, till exempel i Karlskronas kommunarkiv i Gullberna.

Adress:

Karlskrona kommunarkiv
Gärskullen, Aklejavägen 6, Gullberna Park
371 54 Karlskrona

Kontakt

Telefon: 0472-39 10 00
Epost: arkivcentrum@sydarkivera.se

Torsås

I Torsås kommunarkiv finns handlingar från Torsås kommun och dess gamla landskommuner Torsås landskommun, Gullabo (1871 ur Torsås landskommun) och Söderåkra (1862). Vi har också handlingar från Torsås Municipalsamhälle (1916-1957) och Bergkvara Municipalsamhälle (1921-1955).

Vid kommunreformen 1952 införlivades Gullabo landskommun i Torsås landskommun.
Torsås kommun bildades 1971 av Torsås och Söderåkras landskommuner. I vårt arkiv finns alltifrån äldre skolmaterial och protokoll till bygglovshandlingar.

Om ni vill besöka oss på plats så går detta att lösa, då måste ni dock boka tid, vilket ni gör via e-post eller telefon.

Kontakt

Telefon: 0472- 39 10 00
Epost: 
arkivcentrum@sydarkivera.se

Vadstena

Hur hittar jag en handling?

Du kan själv söka efter en handling i Vadstena kommuns diarium.

Är du intresserad av att ta del av kommunens sparade dokument tar du kontakt med vår personal.

Arkivförteckningar

Handlingar från kommunens verksamheter finns bevarade från 1863 fram till idag. Här kan du läsa arkivförteckningen för nuvarande Vadstena kommun och de äldre kommunerna som nu ingår i Vadstena kommun.

Du kan själv gå in och söka i kommunens arkivförteckning via Riksarkivet.

Sök i kommunens arkiv via Riksarkivet – Riksarkivets webbplats

 • Hagebyhöga kommun 1863-1951
 • Herrestads kommun 1863-1951
 • Hovs kommun 1863-1951
 • Källstads kommun 1863-1951
 • Nässja kommun 1863-1951
 • Orlunda kommun 1863-1951
 • Rogslösa kommun 1863-1951
 • Sankt Pers kommun 1863-1951
 • Strå kommun 1863-1951
 • Vadstena kommun 1980 –
 • Vadstena stad 1863-1973
 • Väversunda kommun 1863-1951
 • Örberga kommun 1863-1951
 • Östgöta-Dals kommun 1952-1966

Besök

Innan ni besöker oss vill vi att ni kontaktar oss innan via e-post eller telefon för att boka tid.

Önskar ni besöka Vadstena kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på sidan för Medborgare för att underlätta både för dig som kund och vår personal:

Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Adress:
Vadstena Kommun
Klosterledsgatan 35
592 80 Vadstena

Kontakt

Yvonne Karlsson
Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Vimmerby

I Vimmerby stadshus kan ni besöka bibliotek, släktforskarsal och ett café.

Hos oss kan vår personal hjälpa er med att finna det ni söker. I forskarsalen har ni sen möjlighet att i lugn och ro studera era handlingar. Här finns också tillgång till både kopiator och scanner.

I arkivet

I kommunarkivet hittar du handlingar som berättar om livet i Vimmerby stad och i de gamla landskommunerna under flydda år. I de flesta fall finns handlingar så långt tillbaka som till kommunbildningarna 1862, men det kan vara bra att veta att det förekommer en del luckor i materialet.

Här förvaras material från sockenkommunerna i Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi, Rumskulla, Pelarne och Vimmerby landskommun (Storebro). Här hittar du även en del handlingar från Blackstad och Ishult.

Under storkommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små kommunerna samman till större enheter. Nu slogs Vimmerby landskommun, Frödinge, Pelarne och Rumskulla kommuner samman och bytte namn till Sevede kommun. Södra Vi och Djursdala kommuner kom att bilda Södra Vi storkommun samtidigt som Locknevi och Blackstad kommuner tillsammans bildade Locknevi storkommun och medan Tuna och Ishults även fortsättningsvis bildade Tuna kommun.

Storkommunerna uppgick 1971 i Vimmerby kommun. Samtidigt överfördes Ishult till Oskarshamns kommun och Blackstad till Västerviks kommun.

För mer information om vad som finns i våra arkiv sök i den Nationella ArkivDatabasen (NAD).

Besök

Önskar ni besöka Vimmerby kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på sidan för Medborgare för att underlätta både för dig som kund och vår personal:

Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Adress:
Vimmerby Kommun
Stångågatan 28,
598 81 Vimmerby

Kontakt

Besök helgfri måndag, torsdag och fredag klockan 8.00-12.00

Innan ni besöker oss vill vi att ni kontaktar oss innan via e-post eller telefon för att boka tid.

Yvonne Karlsson
Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Du är välkommen att använda våra arkivväskor. En av kommunarkivets uppgifter är att göra arkivhandlingarna tillgängliga och visa på vad vi förvarar i våra arkiv.

Ett av de sätt vi arbetar på är att ta fram olika arkivväskor. De visar ett urval av alla de handlingar som vi förvarar i våra arkiv. Materialet är anpassat för att kunna användas inom grundskolan, men det är fullt möjligt att använda dem som underlag i studiecirklar med mera.

Matildaväskan

Materialet i Matildaväskan berättar om en riktig person, hämtad ur arkivet. Matilda var ett oäkta barn som du följer från födelsen fram till hennes emigration till Amerika vid 9 års ålder. Till din hjälp har du olika typer av arkivhandlingar som på olika sätt speglar Matildas liv och den tid hon lever i. Materialet är hämtat från 1800-talets andra hälft och du kan använda det inom många ämnen.

Massmedia i Vimmerby under 2:a världskriget

Den här arkivväskan är ett utbildningsmaterial framtaget av elever på Vimmerby gymnasiums kurs i historia C år 2008/2009. Det täcker flera ämnen och syftet är att lära sig om massmedia under andra världskriget och att ge en inblick i vardagslivet under denna period. Du möter Anna som barn när hon läser tidningen och tar del av det som står där år 1942. Du får även möta Anna igen då hon som 74-åring sitter och läser sin morgontidning under februari 2009. Materialet innehåller lärarhandledning, frågor med facit och tips på litteratur och annat passande utbildningsmaterial.

Folkskolan 1939-1945

I den här väskan hittar du material från Vimmerby stads folkskola under tiden för 2:a världskriget. Här finns betyg, skolfotografier och mycket mer som speglar hur det var att gå i skolan under tidigt 1940-tal. Som en extra hjälp finns även färdiga uppgifter till materialet. Väskan har sammanställts av elever från Vimmerby gymnasiums kurs i historia C år 2008/2009.

Vi är en godkänd arkivinstitution för fjärrlån av handlingar från Statens arkiv. Riksarkivet och Landsarkiven lånar bara ut handlinger i en mycket begränsad omfattning. I första hand vill de att handlingar beställs i digital form direkt från dem. För mer information om hur du beställer handlingar från de statliga arkivinstitutionerna, se länk under mer information.

Östra Göinge

I arkivet

I Östra Göinge kommunarkiv kan du få hjälp med att hitta skolbetyg, handlingar från de gamla kommunerna, nämndprotokoll med mera. Det finns även bygglovs- och miljöhandlingar i kommunarkivet.

År 1862 tillkom kommunallagarna. De, som från 1863, skulle styra över sju småkommuner: Glimåkra, Östra Broby, Emmislöv, Hjärsås, Knislinge, Kviinge och Gryt.

År 1974 slogs småkommunerna samman i en storkommun, Östra Göinge. Samtidigt startade arkivinstitutionen, vars uppgift är att tillhandahålla, förvara och framförallt förvalta Östra Göinges kulturarv. I arkivet finns material från tiden innan sammanslagningen. Protokoll, fotografier, journaler, dagböcker, ritningar, pressklipp och betygskataloger. Det finns även material från Östra Göinges ”nya” tid.

De handlingar som finns i arkivet är allmänna och de flesta är offentliga, alltså för alla att ta del av. Dock finns undantag, då vissa handlingar är belagda med sekretess. För att vi ska kunna avgöra om detta material överhuvudtaget får lov att lämnas ut krävs det att vi gör en sekretessbedömning (offentlighets- och sekretesslagen), vilket gör att det kan komma att ta något längre tid att få ut sitt ärende.

Arkivets huvuduppgift är, sedan start, att förvalta kommunens analoga arkiv, men sedan årsskiftet 2016/2017 har man ingått medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, vars första syfte och fokus är att förvara och förvalta kommunens digitala handlingar. Sydarkivera har även roll som arkivmyndighet för Östra Göinges samtliga material (analogt som digitalt).

Besök

Innan ni besöker oss vill vi att ni kontaktar oss innan via e-post eller telefon för att boka tid.

Kommunarkivet finns i Bräkne-Hoby, inhyrt hos Blekingearkivet.

Önskar ni besöka Östra Göinge kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på sidan för Medborgare för att underlätta både för dig som kund och vår personal:

Medborgarservice – begära ut allmänna handlingar

Adress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Ronnebyvägen 4
372 60 Bräkne-Hoby

Kontakt

Telefon: 0472- 39 10 00
Epost: 
arkivcentrum@sydarkivera.se