Vilket arkiv söker du?

Här kan du hitta de regioner och kommuner som utsett Sydarkivera till hel arkivmyndighet.

Karlskrona

I arkivet

Här kan vi hjälpa dig med att plocka fram bygghandlingar, både gamla och nya, samt bifogade handlingar. Vi kan även hjälpa dig med att finna handlingar, akter eller protokoll från nämnder, skolor och handlingar från de gamla landskommunerna. Vi har även möjlighet att hjälpa er att finna betyg från både gamla och nya skolor.

Information om hur du söker finns på sidan Medborgarservice.

Besök

Ni är välkomna att besöka oss på plats på Gullberna i Karlskrona.
För att ge er bästa service ser vi gärna att ni ringer eller mailar innan besök för att boka tid. Se kontaktuppgifter längre ner.
Meddela gärna vad ni vill ta del av, så ser vi till att ha materialet redo tills ni kommer på besök.

Önskar ni besöka Karlskrona kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på  ”Medborgarservice” innan. Detta för att underlätta både för dig som kund och vår personal.

Öppettider är måndagar-torsdagar 9.00-12.00

Adress:

Karlskrona kommunarkiv
Gärskullen, Aklejavägen 6, Gullberna Park
371 54 Karlskrona

Kontakt

Måndagar-torsdagar 9.00-12.00
Telefontid på fredagar 9.00-12.00

Telefon: 0472- 39 10 00
Epost:
arkivcentrum@sydarkivera.se

Oskarshamn

I arkivet

20190507_085146I Oskarshamns kommunarkiv finns bland annat handlingar från landskommunerna DöderhultKristdalaMisterhultFigeholms Köping samt Oskarshamns stad åren 1863-1966, liksom handlingar från den sammanslagning av dessa som bildade Oskarshamns kommun 1967 och framåt. En mer ingående beskrivning om vad som finns i våra arkiv kan ni hitta här

Personal

Sydarkiveras representant vid Oskarshamns kommun heter Joen Thurgren och arbetar som arkivassistent. Han tar hand om den analoga arkivhanteringen i kommunen.

Besök

Önskar ni besöka Oskarshamn kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på  ”Medborgarservice” innan. Detta för att underlätta både för dig som kund och vår personal.

Adress:
Oskarshamns kommun
Varvsgatan 8
572 28 Oskarshamn

Kontakt

Kontakta Sydarkivera Oskarshamns representant Joen Thurgren gällande frågor eller utlämnande av allmänna handlingar från Oskarshamns kommuns centralarkiv.

Joen Thurgren
Telefon:
0472- 39 10 12
Epost: joen.thurgren@sydarkivera.se

Region Blekinge

I arkivet

I arkivet finns ett stort antal handlingar. Det som i första hand drar uppmärksamhet är material från Furs Sanatorium och Gullberna sjukhus. Vi har också handlingar från förlossningshemmet på Möllebacken och andra barnmorskeböcker från olika områden i Blekinge.

Vi har protokoll och diariehandlingar som tagits i landstings/regionsfullmäktige, samt gamla journaler från de olika klinikerna, BB-journaler, handlingar från Vårdskolan, m.m.

Vi har även hand om Blekingesjukhuset i Karlshamns arkiv.

Information om hur du söker i arkivet finns på sidan Medborgarservice.

Besök

Region Blekinges kontor ligger i Wämö Center vid Bergåsa station i Karlskrona, men arkivet förvaras på annan plats.

Om du vill komma och läsa handlingar måste du först kontakta oss. Vissa handlingar, till exempel från Blekingesjukhuset i Karlshamn, finns på olika platser och måste därför samlas ihop innan besök.

Vid besök tar vi fram det material du söker till Karlskronas kommunarkiv.

Alla besök måste förbokas! 

Adress:

Karlskrona kommunarkiv
Gärskullen, Aklejavägen 6, Gullberna Park
371 54 Karlskrona

Kontakt

Valdemar Sjöqvist
Telefon: 0472- 39 01 73
Epost: arkivcentrum@sydarkivera.se

Torsås

I Torsås kommunarkiv finns handlingar från Torsås kommun och dess gamla landskommuner Torsås landskommun, Gullabo (1871 ur Torsås landskommun) och Söderåkra (1862). Vi har också handlingar från Torsås Municipalsamhälle (1916-1957) och Bergkvara Municipalsamhälle (1921-1955)

Vid kommunreformen 1952 införlivades Gullabo landskommun i Torsås landskommun.
Torsås kommun bildades 1971 av Torsås och Söderåkras landskommuner. I vårt arkiv finns alltifrån äldre skolmaterial och protokoll till bygglovshandlingar.

Om ni vill besöka oss på plats så går detta att lösa, då måste ni dock boka tid, vilket ni gör via mail eller telefon ovan.

Välkomna!

Kontakt

Telefon: 0472- 39 10 00
Epost: 
arkivcentrum@sydarkivera.se

Vadstena

Hur hittar jag en handling?

Du kan själv söka efter en handling i Vadstena kommuns diarium.

Är du intresserad av att ta del av kommunens sparade dokument tar du kontakt med vår personal.

Arkivförteckningar

Handlingar från kommunens verksamheter finns bevarade från 1863 fram till idag. Här kan du läsa arkivförteckningen för nuvarande Vadstena kommun och de äldre kommunerna som nu ingår i Vadstena kommun.

Nu kan du själv gå in och söka i kommunens arkivförteckning via Riksarkivet.

 • Hagebyhöga kommun 1863-1951
 • Herrestads kommun 1863-1951
 • Hovs kommun 1863-1951
 • Källstads kommun 1863-1951
 • Nässja kommun 1863-1951
 • Orlunda kommun 1863-1951
 • Rogslösa kommun 1863-1951
 • Sankt Pers kommun 1863-1951
 • Strå kommun 1863-1951
 • Vadstena kommun 1980 –
 • Vadstena stad 1863-1973
 • Väversunda kommun 1863-1951
 • Örberga kommun 1863-1951
 • Östgöta-Dals kommun 1952-1966

Besök

Alla besök måste förbokas!

Önskar ni besöka Vadstena kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på  ”Medborgarservice” innan. Detta för att underlätta både för dig som kund och vår personal.

Adress:
Vadstena Kommun
Klosterledsgatan 35
592 80 Vadstena

Kontakt

Yvonne Karlsson
Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Vimmerby

I Vimmerby stadshus kan ni besöka bibliotek, släktforskarsal och ett café.

Hos oss kan vår personal hjälpa er med att finna det ni söker. I forskarsalen har ni sen möjlighet att i lugn och ro studera era handlingar. Här finns också tillgång till både kopiator och scanner.

I arkivet

I kommunarkivet hittar du handlingar som berättar om livet i Vimmerby stad och i de gamla landskommunerna under flydda år. I de flesta fall finns handlingar så långt tillbaka som till kommunbildningarna 1862, men det kan vara bra att veta att det förekommer en del luckor i materialet.

Här förvaras material från sockenkommunerna i Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi, Rumskulla, Pelarne och Vimmerby landskommun (Storebro). Här hittar du även en del handlingar från Blackstad och Ishult.

Under storkommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små kommunerna samman till större enheter. Nu slogs Vimmerby landskommun, Frödinge, Pelarne och Rumskulla kommuner samman och bytte namn till Sevede kommun. Södra Vi och Djursdala kommuner kom att bilda Södra Vi storkommun samtidigt som Locknevi och Blackstad kommuner tillsammans bildade Locknevi storkommun och medan Tuna och Ishults även fortsättningsvis bildade Tuna kommun.

Storkommunerna uppgick 1971 i Vimmerby kommun. Samtidigt överfördes Ishult till Oskarshamns kommun och Blackstad till Västerviks kommun.

För mer information om vad som finns i våra arkiv sök på Riksarkivets NAD.

Besök

Önskar ni besöka Vimmerby kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på  ”Medborgarservice” innan. Detta för att underlätta både för dig som kund och vår personal.

Adress:
Vimmerby Kommun
Stångågatan 28,
598 81 Vimmerby

Kontakt

Måndag, torsdag och fredag klockan 8:00-12:00
För bästa service – ring innan du kommer!

Yvonne Karlsson
Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Du är välkommen att använda våra arkivväskor. En av kommunarkivets uppgifter är att göra arkivhandlingarna tillgängliga och visa på vad vi förvarar i våra arkiv.

Ett av de sätt vi arbetar på är att ta fram olika arkivväskor. De visar ett urval av alla de handlingar som vi förvarar i våra arkiv. Materialet är anpassat för att kunna användas inom grundskolan, men det är fullt möjligt att använda dem som underlag i studiecirklar med mera.

Matildaväskan

Materialet i Matildaväskan berättar om en riktig person, hämtad ur arkivet. Matilda var ett oäkta barn som du följer från födelsen fram till hennes emigration till Amerika vid 9 års ålder. Till din hjälp har du olika typer av arkivhandlingar som på olika sätt speglar Matildas liv och den tid hon lever i. Materialet är hämtat från 1800-talets andra hälft och du kan använda det inom många ämnen.

Massmedia i Vimmerby under 2:a världskriget

Den här arkivväskan är ett utbildningsmaterial framtaget av elever på Vimmerby gymnasiums kurs i historia C år 2008/2009. Det täcker flera ämnen och syftet är att lära sig om massmedia under andra världskriget och att ge en inblick i vardagslivet under denna period. Du möter Anna som barn när hon läser tidningen och tar del av det som står där år 1942. Du får även möta Anna igen då hon som 74-åring sitter och läser sin morgontidning under februari 2009. Materialet innehåller lärarhandledning, frågor med facit och tips på litteratur och annat passande utbildningsmaterial.

Folkskolan 1939-1945

I den här väskan hittar du material från Vimmerby stads folkskola under tiden för 2:a världskriget. Här finns betyg, skolfotografier och mycket mer som speglar hur det var att gå i skolan under tidigt 1940-tal. Som en extra hjälp finns även färdiga uppgifter till materialet. Väskan har sammanställts av elever från Vimmerby gymnasiums kurs i historia C år 2008/2009.

Vi är en godkänd arkivinstitution för fjärrlån av handlingar från Statens arkiv. Riksarkivet och Landsarkiven lånar bara ut handlinger i en mycket begränsad omfattning. I första hand vill de att handlingar beställs i digital form direkt från dem. För mer information om hur du beställer handlingar från de statliga arkivinstitutionerna, se länk under mer information.

Östra Göinge

I arkivet

I Östra Göinge kommunarkiv kan du få hjälp med att hitta skolbetyg, handlingar från de gamla kommunerna, nämndprotokoll med mera. Från och med ca 14 december 2021 finns även bygglovs- och miljöhandlingar i kommunarkivet.

År 1862 tillkom kommunallagarna. De, som från 1863, skulle styra över sju småkommuner: Glimåkra, Östra Broby, Emmislöv, Hjärsås, Knislinge, Kviinge och Gryt.

År 1974 slogs småkommunerna samman i en storkommun, Östra Göinge. Samtidigt startade arkivinstitutionen, vars uppgift är att tillhandahålla, förvara och framförallt förvalta Östra Göinges kulturarv. I arkivet finns material från tiden innan sammanslagningen. Protokoll, fotografier, journaler, dagböcker, ritningar, pressklipp, betygskataloger… Men självklart finns även material från Östra Göinges ”nya” tid.

De handlingar som finns i arkivet är allmänna och de flesta är offentliga, alltså för alla att ta del av. Dock finns undantag, då vissa handlingar är belagda med sekretess. För att vi ska kunna avgöra om detta material överhuvudtaget får lov att lämnas ut krävs det att vi gör en sekretessbedömning (offentlighets- och sekretesslagen), vilket gör att det kan komma att ta något längre tid att få ut sitt ärende.

Arkivets huvuduppgift är, sedan start, att förvalta kommunens analoga arkiv, men sedan årsskiftet 2016/17 har man ingått medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, vars första syfte och fokus är att förvara och förvalta kommunens digitala handlingar. Sydarkivera har även roll som arkivmyndighet för vårt samtliga material (analogt som digitalt) som nu uppgår till ca 700 hyllmeter och växer ständigt.

Besök

Samtliga besök till kommunarkivet måste förbokas.

Kommunarkivet är flyttat och finns nu i Bräkne-Hoby, inhyrt hos Blekingearkivet.

Önskar ni besöka Östra Göinge kommunarkiv vill vi att ni läser informationen på  ”Medborgarservice” innan. Detta för att underlätta både för dig som kund och vår personal.

Adress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Ronnebyvägen 4
372 60 Bräkne-Hoby

Kontakt

Telefon: 0472- 39 10 00
Epost: 
arkivcentrum@sydarkivera.se