Du visar för närvarande Riksarkivet återupptar arbetet med Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Riksarkivet återupptar arbetet med Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Efter ett par års uppehåll återupptar nu Riksarkivet arbetet med att fastslå och peka ut rekommenderade utbytesformat för olika informationstyper i form av FGS:er.

Som ett första steg pekar Riksarkivet ut och fastställer:

  • EU-specifikationerna E-ARK CSIP och E-ARK SIP som FGS Paketstruktur version 2.0
  • EU-specifikationen CITS ERMS som FGS Ärendehantering version 2.0

Samtidigt har Riksarkivets beslutat om tillämpningar till E-ARK CSIP, E-ARK SIP och CITS ERMS för överlämnande av informationspaket och ärendehanteringsinformation till Riksarkivet

Läs mer om återstarten på Riksarkivets webbplats:
Nyheter om FGS på Riksarkivets webbplats