Sydarkivera är ett kommunalförbund som arbetar mot kommuner och allmänheten. Därför är våra styrande dokument allmänna handlingar. På den här sidan kan du ta del av och ladda ner våra viktigaste dokument.

Tryck på rubrikerna i den färgade rutan nedan för att ändra mapp.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter vidare dokumentation.

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad
Styrdokument
   Budget
Arkivreglemente 2015
239 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Delegationsordning 2015
264 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Nyttorealiseringsplan 2015-2016
337 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
221 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Inkallelseordning för ersättare i förbundsstyrelsen 2015
226 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:32
Tillsynsplan 2016-2022
286 nedladdningar 2016 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Arbetsordning 2017
239 nedladdningar 2017 Sydarkivera 10-09-2019 12:52
Förbundspolicy 2017
241 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:27
Handlingsprogram 2017-2022
315 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Slutrapport - Sydarkiveras utveckling 2017-2018
230 nedladdningar 2018 Sydarkivera 19-12-2019 14:52
Förbundsordning 2019-04-05
243 nedladdningar 2019 Sydarkivera 10-09-2019 13:04
Handlingsprogram 2019-2022
330 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2018
257 nedladdningar 2019 Sydarkivera 17-12-2019 9:01
Delegationsordning för styrelsen 2019
257 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:31
Avgiftstaxa 2019
263 nedladdningar 2019 Sydarkivera 28-01-2020 10:36
Sammanträdestider 2020
233 nedladdningar 2020 Sydarkivera 10-12-2019 14:06
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
278 nedladdningar 2020 Sydarkivera 17-12-2019 10:01