Sydarkivera är ett kommunalförbund som arbetar mot kommuner och allmänheten. Därför är våra styrande dokument allmänna handlingar. På den här sidan kan du ta del av och ladda ner våra viktigaste dokument.

Tryck på rubrikerna i den färgade rutan nedan för att ändra mapp.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter vidare dokumentation.

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad
Styrdokument
   Budget
Arkivreglemente 2015
176 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Delegationsordning 2015
185 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Nyttorealiseringsplan 2015-2016
245 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
151 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Inkallelseordning för ersättare i förbundsstyrelsen 2015
152 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:32
Tillsynsplan 2016-2022
203 nedladdningar 2016 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Arbetsordning 2017
160 nedladdningar 2017 Sydarkivera 10-09-2019 12:52
Förbundspolicy 2017
167 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:27
Handlingsprogram 2017-2022
238 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Slutrapport - Sydarkiveras utveckling 2017-2018
153 nedladdningar 2018 Sydarkivera 19-12-2019 14:52
Förbundsordning 2019-04-05
172 nedladdningar 2019 Sydarkivera 10-09-2019 13:04
Handlingsprogram 2019-2022
238 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2018
178 nedladdningar 2019 Sydarkivera 17-12-2019 9:01
Delegationsordning för styrelsen 2019
189 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:31
Avgiftstaxa 2019
131 nedladdningar 2019 Sydarkivera 28-01-2020 10:36
Sammanträdestider 2020
160 nedladdningar 2020 Sydarkivera 10-12-2019 14:06
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
182 nedladdningar 2020 Sydarkivera 17-12-2019 10:01
Stäng meny
Translate
2020-04-01 | Nya riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar från kommunarkiv.Läs mer här
+
Skip to content