Sydarkivera är ett kommunalförbund som arbetar mot kommuner och allmänheten. Därför är våra styrande dokument allmänna handlingar. På den här sidan kan du ta del av och ladda ner våra viktigaste dokument.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter vidare dokumentation.

Styrdokument

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad
Arkivreglemente 2015
330 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Delegationsordning 2015
357 nedladdningar 2015 Sydarkivera 10-09-2019 13:03
Nyttorealiseringsplan 2015-2016
481 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
308 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Inkallelseordning för ersättare i förbundsstyrelsen 2015
323 nedladdningar 2015 Sydarkivera 11-09-2019 10:32
Tillsynsplan 2016-2022
15956 nedladdningar 2016 Sydarkivera 11-09-2019 10:29
Arbetsordning 2017
342 nedladdningar 2017 Sydarkivera 10-09-2019 12:52
Förbundspolicy 2017
349 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:27
Handlingsprogram 2017-2022
464 nedladdningar 2017 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Slutrapport - Sydarkiveras utveckling 2017-2018
318 nedladdningar 2018 Sydarkivera 19-12-2019 14:52
Förbundsordning 2019-04-05
334 nedladdningar 2019 Sydarkivera 10-09-2019 13:04
Handlingsprogram 2019-2022
497 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:28
Delegationsordning för styrelsen 2019
364 nedladdningar 2019 Sydarkivera 11-09-2019 10:31
Avgiftstaxa 2019
454 nedladdningar 2019 Sydarkivera 28-01-2020 10:36
Sammanträdestider 2020
321 nedladdningar 2020 Sydarkivera 10-12-2019 14:06
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
428 nedladdningar 2020 Sydarkivera 17-12-2019 10:01
Arvodesreglemente Förbundsfullmäktige 2020
9 nedladdningar 2020 Sydarkivera 13-10-2020 12:38

Budgetdokument

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad
Verksamhetsplan för 2017
10 nedladdningar 2017.1 Sydarkivera 17-12-2019 13:27
Årsredovisning 2017
12 nedladdningar 2017.2 Sydarkivera 17-12-2019 13:27
Revisionsrapport 2017
10 nedladdningar 2017.3 Sydarkivera 17-12-2019 13:20
Revisionsberättelse 2017
14 nedladdningar 2017.4 Sydarkivera 17-12-2019 13:14
Årsredovisning 2018
12 nedladdningar 2018.2 Sydarkivera 17-12-2019 13:20
Revisionsrapport 2018
13 nedladdningar 2018.3 Sydarkivera 17-12-2019 13:19
Revisionsberättelse 2018
17 nedladdningar 2018.4 Sydarkivera 17-12-2019 13:13
Reviderad verksamhetsplan för 2019 med budget och plan för 2020 - 2021
10 nedladdningar 2019.1 Sydarkivera 17-12-2019 13:16
Reviderad verksamhetsplan för 2020 med budget och plan för 2021 - 2022
15 nedladdningar 2020.1 Sydarkivera 17-12-2019 12:58

Blanketter

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad
Intyg förlorad arbetsinkomst egen näringsidkare
21 nedladdningar 1.0 Sydarkivera 30-09-2020 8:07
Arvodesblankett förrättning enskild ledamot
39 nedladdningar 1.0 Sydarkivera 30-09-2020 8:07
Intyg förlorad arbetsinkomst arbetstagare
16 nedladdningar 1.0 Sydarkivera 30-09-2020 8:08
Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR
9 nedladdningar 1.0 Sydarkivera 09-10-2020 7:44