Sydarkivera är ett kommunalförbund som arbetar mot kommuner och allmänheten. Därför är våra styrande dokument allmänna handlingar. På den här sidan kan du ta del av och ladda ner våra viktigaste dokument.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter vidare dokumentation.

Styrdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Arkivreglemente 2015
2015 10-09-2019 13:03 319.6 KB
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
2015 11-09-2019 10:29 185.8 KB
Inkallelseordning för ersättare i förbundsstyrelsen 2015
2015 11-09-2019 10:32 17.4 KB
Handlingsprogram 2017-2022
2017 11-09-2019 10:28 1.3 MB
Förbundspolicy 2018
2018 01-06-2021 12:37 1.6 MB
Förbundsordning 2019-04-05
2019 29-04-2021 12:05 186.3 KB
Handlingsprogram 2019-2022
2019 11-09-2019 10:28 1.1 MB
Avgiftstaxa 2019
2019 28-01-2020 10:36 213.1 KB
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
2020 17-12-2019 10:01 1.3 MB
Arvodesreglemente Förbundsfullmäktige 2020
2020 13-10-2020 12:38 571.9 KB
Arbetsordning antagen 2021-04-09
2021 19-05-2021 10:28 262.7 KB
Delegeringsordning för förbundsstyrelsen antagen 2020-03-06
2021 26-11-2021 11:05 281.8 KB
Sammanträdestider 2023
2022 28-11-2022 13:21 77.5 KB
Strategisk tillsynsplan 2023-2030
2022 07-12-2022 9:16 307 KB
Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026
2022 12-12-2022 14:51 919.6 KB
Bilagor förbundsordning gällande from 2022-11-11
2023 17-01-2023 11:24 158.8 KB

Budgetdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Verksamhetsplan för 2017
2017.1 17-12-2019 13:27 2.1 MB
Årsredovisning 2017
2017.2 17-12-2019 13:27 3.2 MB
Revisionsrapport 2017
2017.3 17-12-2019 13:20 175.9 KB
Revisionsberättelse 2017
2017.4 17-12-2019 13:14 97.9 KB
Årsredovisning 2018
2018.2 17-12-2019 13:20 975.4 KB
Revisionsrapport 2018
2018.3 17-12-2019 13:19 151.1 KB
Revisionsberättelse 2018
2018.4 17-12-2019 13:13 72.5 KB
Reviderad verksamhetsplan för 2019 med budget och plan för 2020 - 2021
2019.1 17-12-2019 13:16 527.7 KB
Årsredovisning 2019
2019.2 15-02-2021 13:33 1.1 MB
Revisionsrapport 2019
2019.3 15-02-2021 13:33 151.4 KB
Revisionsberättelse 2019
2019.4 15-02-2021 13:32 74.2 KB
Reviderad verksamhetsplan för 2020 med budget och plan för 2021 - 2022
2020.1 17-12-2019 12:58 804.6 KB
Årsredovisning 2020
2020.2 20-05-2021 13:19 420.5 KB
Bilaga till Årsredovisning 2020 uppföljning mål
2020.3 20-05-2021 13:08 518.2 KB
Revisionsrapport 2020
2020.4 20-05-2021 13:10 1.1 MB
Revisionsberättelse 2020
2020.5 20-05-2021 13:11 806.3 KB
Reviderad verksamhetsplan 2021 med budget och plan för 2022-2023
2021.1 15-02-2021 13:32 2.4 MB
Årsredovisning 2021
2022.1 16-05-2022 7:43 1.4 MB
Målbilaga till årsredovisning 2021
2022.2 16-05-2022 7:55 386.7 KB
Revisionsberättelse 2021
2022.3 16-05-2022 7:44 500.9 KB
Revisionsrapport 2021
2022.4 16-05-2022 7:46 1.1 MB
Revisionsrapport 2021 God ekonomisk hushållning
2022.5 16-05-2022 7:57 506.5 KB
Verksamhetsplan 2022 med budgetrevidering och översikt för 2023 och 2024
2022.6 17-05-2022 10:16 256.9 KB
Verksamhetsplan 2023 med budget och plan för 2024 och 2025
2022.7 19-05-2022 11:38 253.9 KB

Blanketter

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Intyg förlorad arbetsinkomst egen näringsidkare
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Arvodesblankett förrättning enskild ledamot
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Intyg förlorad arbetsinkomst arbetstagare
1.0 30-09-2020 8:08 120.5 KB
Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR
1.1 24-10-2022 14:09 99.9 KB