Sydarkivera är ett kommunalförbund som arbetar mot kommuner och allmänheten. Därför är våra styrande dokument allmänna handlingar. På den här sidan kan du ta del av och ladda ner våra viktigaste dokument.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter vidare dokumentation.

Styrdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Arkivreglemente 2015
2015 10-09-2019 13:03 319.6 KB
Delegationsordning 2015
2015 10-09-2019 13:03 191.2 KB
Nyttorealiseringsplan 2015-2016
2015 11-09-2019 10:28 745 KB
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
2015 11-09-2019 10:29 185.8 KB
Inkallelseordning för ersättare i förbundsstyrelsen 2015
2015 11-09-2019 10:32 17.4 KB
Tillsynsplan 2016-2022
2016 11-09-2019 10:29 1.1 MB
Arbetsordning 2017
2017 10-09-2019 12:52 564 KB
Förbundspolicy 2017
2017 11-09-2019 10:27 247.2 KB
Handlingsprogram 2017-2022
2017 11-09-2019 10:28 1.3 MB
Slutrapport - Sydarkiveras utveckling 2017-2018
2018 19-12-2019 14:52 266 KB
Förbundsordning 2019-04-05
2019 10-09-2019 13:04 111.1 KB
Handlingsprogram 2019-2022
2019 11-09-2019 10:28 1.1 MB
Delegationsordning för styrelsen 2019
2019 11-09-2019 10:31 196.7 KB
Avgiftstaxa 2019
2019 28-01-2020 10:36 213.1 KB
Sammanträdestider 2020
2020 10-12-2019 14:06 38.3 KB
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
2020 17-12-2019 10:01 1.3 MB
Arvodesreglemente Förbundsfullmäktige 2020
2020 13-10-2020 12:38 571.9 KB

Budgetdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Verksamhetsplan för 2017
2017.1 17-12-2019 13:27 2.1 MB
Årsredovisning 2017
2017.2 17-12-2019 13:27 3.2 MB
Revisionsrapport 2017
2017.3 17-12-2019 13:20 175.9 KB
Revisionsberättelse 2017
2017.4 17-12-2019 13:14 97.9 KB
Årsredovisning 2018
2018.2 17-12-2019 13:20 975.4 KB
Revisionsrapport 2018
2018.3 17-12-2019 13:19 151.1 KB
Revisionsberättelse 2018
2018.4 17-12-2019 13:13 72.5 KB
Reviderad verksamhetsplan för 2019 med budget och plan för 2020 - 2021
2019.1 17-12-2019 13:16 527.7 KB
Reviderad verksamhetsplan för 2020 med budget och plan för 2021 - 2022
2020.1 17-12-2019 12:58 804.6 KB

Blanketter

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Intyg förlorad arbetsinkomst egen näringsidkare
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Arvodesblankett förrättning enskild ledamot
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Intyg förlorad arbetsinkomst arbetstagare
1.0 30-09-2020 8:08 120.5 KB
Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR
1.0 09-10-2020 7:44 106 KB