Vill du få bättre kontroll på er räkenskapsinformation och ert ekonomisystem? Välkommen på fördjupningsutbildning med Kommunalekonomernas förening. Vi kommer att titta närmare på redovisningslagen och regelverket runt räkenskapsinformation. Tillsammans med Göran Persson Lingman lär vi oss mer om vilka krav redovisningslagen ställer på oss när det gäller dokumentation av den räkenskapsinformation som hanteras i våra ekonomisystem.

Tillsammans arbetar deltagarna utifrån den metodik som Kommunalekonomernas förening arbetat fram. I kursen får du ta del av olika exempel, material och mallar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment samt hemuppgifter. Du kommer att lämna kursen med massor av nya erfarenheter och bra underlag för ditt fortsatta arbete på hemmaplan.

Utbildningen är webbaserad och är öppen för alla, men med ett mycket rabatterat pris till våra förbundsmedlemmar. Den riktar sig i första hand till dig som ansvarar för eller praktiskt ska arbeta med dokumentationen av hela eller delar av redovisningssystemet och/eller som arbetar med att utarbeta en informationshanteringsplan för ekonomiförvaltningen.

Läs mer och boka dig via vår Bokningsportal https://sites.legaonline.se/sydarkivera/Kurser/478708

Du visar för närvarande Utbildning med Kommunalekonomernas förening