Kommunalförbundet Sydarkivera ger råd och stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv och dokumenthantering, bland annat genom av olika former av utbildningar. För att göra utbildningarna mer lättillgängliga hålls de på olika platser.

De utbildningstillfällen som är öppna för alla medlemmar ingår i medlemsavgiften som kompetensutveckling för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.

Se bokningsportalen för mer information, bokningsvillkor och prislista.

E-lärande

Sydarkivera erbjuder utbildningar som kan genomföras i din webbläsare eller med nedladdningsbart material. Vi har utarbetat både informationsfilmer och interaktiva digitala utbildningar på grundläggande nivå.

En central del i vårt e-lärandeinitiativ är Sydarkiveras wiki och Handboken som fungerar som ett lättillgängligt verksamhetsstöd för alla som är intresserade av eller jobbar med informations- och ärendehantering.

För dig som inte är medlem

Vi öppnar upp ett antal av våra utbildningar för externa intressenter i mån av plats. Vilka utbildningar som är öppna för extern bokning framgår i kursinformationen på vår bokningsportal.
Medlemmar prioriteras alltid!

Icke-medlemmar kan delta på våra utbildningar för en deltagaravgift som varierar mellan utbildningstillfällen efter längd, kompetens och nivå. Deltagaravgiften för respektive utbildning framgår i bokningsportalen eller på kurssidan.

Utbildning på basnivå är alltid öppen för alla.

Utbildningsnivåer

Tryck på utbildningsnivåerna nedan för att läsa mer.

Utbildning på basnivå riktar sig till alla som arbetar med informationshantering och arkivering.

Utbildning på basnivå är öppet för alla utan kostnad.

Det krävs ingen tidigare utbildning för att kunna ta del av basnivån.

I utbudet ingår:

 • Handboken på webben
 • Informationsfilmer på YouTube
 • Arkivera Mera – Städa närarkiv
 • Infografer och lathundar

Utbildning på grundnivå riktar sig till alla som arbetar med informationshantering och arkivering och handlar om lagar, roller och ansvar när det gäller informations- och ärendehantering, både i pappersform och digitalt.

 • Utbildning på grundnivå är endast öppna för förbundsmedlemmar.
 • Några av grundutbildningarna erbjuds även som webbutbildning på distans.
 • Det krävs ingen tidigare utbildning för att kunna ta del av grundnivån.

Fördjupningsutbildningarna fokuserar på utvalda verksamhetsområden.

Utbildning på fördjupningsnivå riktar sig i första hand till specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd. Målgruppen kan skilja sig åt eftersom varje utbildning riktar sig mot ett specifikt område eller en viss funktion.

Vilka fördjupningsutbildningar som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas önskemål och kan ha koppling till en större verksamhetsförändring eller ny lagstiftning. Utbildningar kan också initieras utifrån behov som framkommit i samband med Sydarkiveras tillsynsbesök.

Flera av fördjupningsutbildningarna erbjuds även som webbutbildning på distans.

Sydarkivera rekommenderar genomgången utbildning på grundnivå för att delta på fördjupningsnivå.

Specialistutbildning för olika specialistfunktioner på central nivå. Kurserna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom området informationshantering med både teori och praktik.

Utbildningar på specialistnivå, samt innehåll, målgrupp och krav på förkunskaper annonseras på bokningsportalen och på bloggen.

Placering: På plats på huvudkontor.

Längd: 1 dag.

Exempel:

 • Grundläggande om FGS innehållande information om XML och utbytesformat.
 • Informationssäkerhet, kartläggning och klassning.
 • Arkivlokaler och tillsyn.
 • Speciallagstiftning.
 • Kravställning

 

Expertutbildning för olika expertfunktioner när det gäller arkivering, informationsförvaltning, dataskydd, digitalt bevarande och informationsöverföring.

Utbildningar på expertnivå, samt innehåll, målgrupp och krav på förkunskaper annonseras på bokningsportalen och på bloggen.

Placering: På plats på huvudkontor.

Längd: 1 – 2 dagar.

Hela utbildningar om till exempel:

 • PREMIS
 • METS
 • OAIS Referensmodell
Stäng meny
Translate
2020-04-01 | Nya riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar från kommunarkiv.Läs mer här
+
Skip to content