• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Under mars-juni i år anordnade Open Preservation Foundation (OPF) ett Hackathon med olika uppgifter att utföra inom utveckling, dokumentation och forskning. Det var fritt och öppet för alla som ville delta att anmäla intresse. Sydarkivera deltog i spåret dokumentation.

Fokus låg främst på verktygen VeraPDF och Jhove. VeraPDF är ett valideringsverktyg för formatet PDF med syftet att identifiera version och validera dokument. Jhove är en programvara bland annat för identifiering och validering av olika filformat. Uppgifterna kring Jhove handlade främst om att öka verktygets användbarhet internationellt.

Varje deltagare tilldelades uppgifter utifrån det spår man anmält intresse för. Ett uppstartsmöte inledde arbetet och sedan hölls veckovis digitala träffar där det fanns möjlighet att ställa frågor och diskutera under arbetets gång. Vår uppgift blev att arbeta med dokumentation kring VeraPDF och Jhove.

Gällande VeraPDF testade och utvärderade vi bland annat installation och guider, gränssnitt och funktioner. Resultatet rapporterades in till OPF. Sydarkivera bidrog också med svensk översättning av några hundra felmeddelanden för Jhove. En stor utmaning var att hitta lämpliga översättningar för vissa termer och att översättningarna skulle stämma överens med översättningar på andra språk.

Det var mycket utvecklande och värdefullt att få möjlighet att delta i ett internationellt samarbete för utveckling av verktyg för digitalt bevarade. Det blev många spännande diskussioner och samtal under arbetets gång. Vi ser fram emot att delta i kommande projekt och samarbeten!

Mer information om Hackathonet via länken nedan.

Du visar för närvarande OPF Hackaton