• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Visste du att Sydarkivera arbetar med arkivering av webbplatser och sociala medier?

Arkivering av webb ingår i medlemsavgiften och utförs årligen för alla förbundsmedlemmar i Sydarkivera. Kommuner, regioner och kommunalförbunds offentliga webbplatser är viktiga kontaktytor med mycket information och kommunikation som kan ha bevarandevärde. Därför är det viktigt att dessa webbplatser arkiveras. Sydarkivera använder sig av verktyg som skapar klick- och navigerbara kopior av dessa webbplatser, i stort sett identiska till originalen.
Mer information om hur insamlingar går till på finns på Sydarkiveras Wiki: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Webbarkivering

Webbplatser samlas in en gång per år samt om en webbplats ska tas ner eller genomgå större förändringar. Detta görs för att så mycket publicerad information som möjligt ska bevaras. I maj påbörjas arbetet med årets webbinsamling och efter att insamlingarna är klara kommer det finnas möjlighet för samtliga medlemmar att granska och godkänna det insamlade materialet innan arkivering.

Sociala medier behöver inte arkiveras så länge de fortfarande ligger uppe och används men när en kanal eller ett konto ska avvecklas behöver innehållet tas om hand för bevaring. Hur den arkiveringen utförs beror på vilken social media det handlar om. Kontakta gärna Sydarkivera när det börjar vara dags.

I år välkomnar vi Annie Stille tillbaks som ansvarig och första kontaktperson för webbarkiveringen och arkivering av social media. Vi kommer som vanligt att lägga ut information om uppstart och avslut i gruppen Webbarkivering på Yammer. I den gruppen kan arbetet med webbarkivering följas med möjlighet att ställa frågor när som helst. Ni kan också kontakta Annie direkt på e-postadress: annie.stille@sydarkivera.se

Du visar för närvarande Arkivering av webbplatser och sociala medier