TS-EAS, Techinal Subcommittee on Encoded Archival Standards, har under våren publicerat ett utkast på en uppdatering av Enocoded Archival Despription (EAD) 4.0 för utvärdering och möjligheten att lämna kommentarer.

Encoded Archival Description (EAD) är den standard som används för att utbyta information om arkivförteckningar, det vill säga den information som gör det möjligt att söka och hitta i arkiven. Det finns inbyggt stöd för att exportera information om arkivens serier och volymer på detta format från de arkivförteckningssystem som används. Arkivförteckningssystemen används framför allt av arkivinstitutioner som kommunarkiv eller Sydarkivera. Utbytesformatet används till exempel när det är dags för att byta arkivförteckningssystem eller om data ska delas via Nationella ArkivDatabasen (NAD).

De föreslagna ändringarna syftar till att fånga upp eventuella förslag på förbättringar som kommit in samt uppdatera den till utvecklingen som skett inom arkivvärlden med bland annat en allt vidare publicering av kulturhistoriska samlingar på webben.

I första omgången kan man lämna kommentarer fram till juli. Under perioden april-juli 2024 kommer kommentarer och eventuella begäran om ändringar att kontinuerligt diskuteras och leda fram till ett nytt ukast av EAD 4.0, som sen kommer skickas ut för utvärdering under fjärde kvartalet 2024. EAD 4.0 förväntas vara färdig till augusti 2025.

Vill du veta mer om revisionen och se vilka webinarier som kommer att hållas i samband med att man kan ge kommentarer finns det mer information på Society of American Archivist (SAA):

Techinal Subcommittee on Encoded Archival Standards – Society of American Archivist (SAA) webbplats

Du visar för närvarande Uppdatering av Encoded Archival Description (EAD)