Simon Nilsson tilldelades högsta prissumma från Sparbanksstiftelsen Kronan vid en ceremoni 22 november i Karlskrona för sitt utförda examensarbete. Simon har undersökt metoder för att automatisera delar av arbetet med att analysera databaser inför gallring.

Arkivmyndigheter har stora utmaningar med att arkivera digitala handlingar från verksamhetssystem som i många fall saknar funktioner för export av data. Det minst kostnadsdrivande metoden för att få ut bevarandevärd information från dessa system är att ansluta sig till applikationens datalager som oftast bygger på sql-baserad databashanterare.

Det är mycket tidskrävande att undersöka vilka relationer som finns i dessa databaser. Oftast är det hundratals tabeller och relationerna saknas i databasschemat. Det är vanligt att relationer i databasen utgörs av applikationslogik. Det kan vara så  att det varken finns dokumentation att få tag på eller de personer som en gång utvecklade programvarorna att fråga. Därför behöver arbetet ofta börja med att undersöka möjliga relationer och det är ett tidskrävande momentet!

Databasanalysatorn som Simon tagit fram i sitt examensarbete är sprungen från en idé från oss på Sydarkivera. Tillsammans med Simons framtagna algoritmer och ett användarvänligt gränssnitt blir det möjligt för oss att minska tid för genomförande, få ett bättre underlag för gallringsbeslut och minska lagringskostnader.

Simons utvecklade programvara, db analyzer, överträffade våra höga förväntningar. Tack vara dess smarta algoritmer som identifierar möjliga relationer i databasen!

Vi delar all egenutvecklad programvara på Github, så att övriga myndigheter och näringsliv får del av våra resultat. Flera arkivorganisationer har redan frågat efter programvaran.

Hämta rapporten från Simons examensarbete:

Programvaran finns att hämta via:

Du visar för närvarande Stipendiat – Examensarbete hos Sydarkivera

Lämna ett svar

tre × 1 =