Sydarkiveras mottagning för digitala arkivleverenser kommer att vara stängd under perioden 22 maj – 18 augusti (vecka 21 – 33).

Rådgivningsverksamheten med korta arbetsmöten är stängd mellan den 24 juni – 1 september (vecka 26 – 35). Under tiden kan du naturligtvis nå oss genom din medlemssamordnare eller via funktionsadressen medlem@sydarkivera.se

Det går fortfarande under denna period att begära ut allmänna handlingar från kommunalförbundet Sydarkivera eller ett av våra förbundsmedlemmars överlämnade arkiv. Information om att begära ut handlingar finns på Sydarkiveras webbsida.

Information om att begära ut allmänna handlingar

Du visar för närvarande Öppettider sommaren 2024