… men innan dess vill jag framföra några ord och summera året som gått!

I mars 2022 hade Sydarkiveras förbundsstyrelse en Visionsdag på plats i Alvesta för att ringa in viktiga strategiska frågor för förbundets utveckling. Denna dag fungerade även som uppstart för Sydarkiveras handlingsprogram för perioden 2023–2026.

Den första verksamhetsrevisionen av Sydarkivera har ägt rum där fokus har varit på samverkan och samråd mellan Sydarkivera och er förbundsmedlemmar. Detta har bland annat resulterat i att av förbundsordningen ska ses över.

Arbetssättet som framarbetats med digitala tillsyner har Sydarkivera fortsatt med under 2022 och kommer göra så även i framtiden. En ny strategisk tillsynsplan för 2023-2030 har tagits fram och beslutats. Verksamhetsområdet socialt och ekonomiskt stöd samt överförmyndarna kommer att vara i fokus för arkivtillsynen hos kommunerna inom förbundskretsen, medans fokus kommer ligga på arkivorganisationen inom regionen.

När det gäller Sydarkiveras projekt Utökad bevarandeplattform så fortlöper projektet enligt plan och etapp 2 avslutas nu i december för att gå in i etapp 3 som kommer pågå under 2023.

Under våren genomfördes skarpa tester för att ta emot digitala arkivleveranser till den uppdaterade mottagningen. Den uppdaterade mottagningen består av både en ny teknisk miljö och en organisation med rutiner och mallar för att effektivisera handläggning och mottagning av digitala arkivleveranser från förbundsmedlemmarna. 2022 införs redovisning av digitala arkivleveranser enligt en modell som tagits fram i dialog med förbundsstyrelsen.

Europaprojektet E-ARK som har haft som uppgift att ta fram både specifikationer och verktyg för validering av digitala leveranser till e-arkiv har gått in i en ny fas. I denna nya fas handlar det om att se till att de specifikationer som finns tas om hand och att deras vägledningar uppdateras för att underlätta för alla användare i Europa att använda dessa specifikationer. Vi på Sydarkivera deltar med vår expertis inom området standarder och specifikationer för överföringar till e-arkiv i denna nya fas av E-ARK.

I november 2022 lanserade Sydarkivera en ny samarbetsplattform och mötesplats för förbundsmedlemmarna, Sydarkivera Community. Under början av 2023 lämnar Sydarkivera därmed Yammer som tidigare använts som samarbetsplattform.

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År
Mats Porsklev, förbundschef

Du visar för närvarande Snart är det dags åter igen att fira jul och nyår