• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Övrigt

De senaste dagarna har Corona-läget skärpts och vi uppfattar att det finns en viss oro och frågor kring hur vi ska förhålla oss. Efter samråd med överläkare vill Sydarkivera tydliggöra de riktlinjer förbundets ledningsgrupp vill ska råda, vilka i sin tur utgår från de folkhälsomyndigheten och andra myndigheter publicerar.

Läget kan förändras snabbt och då behöver även dessa uppdateras, men just nu gäller följande:

  • Sydarkivera använder Teams-möten eller telefonmöten i största möjliga mån.
  • Utbildningar och andra sammankomster där Sydarkivera är arrangör ska under en begränsad tid hållas som webbmöten eller ställas in. Måste möte hållas med personlig närvaro är det arrangören av möte som avgör om möte skall ske både via Teams och/eller med personlig närvaro.
  • I övrigt gäller samma bestämmelser som vid normal verksamhet.

Ovan nämnda regler gäller till annat bestämts av Sydarkiveras ledningsgrupp.