Under sommaren kan du fortfarande komma i kontakt med Sydarkivera.

Huvudkontoret i Alvesta har telefontid mellan 9:30-11:30 på telefon 0472-39 10 00.

Vill du begära ut allmänna handlingar från kommunalförbundet Sydarkivera eller ett av våra förbundsmedlemmars överlämnade arkiv?

Kontakta då Arkivcentrum på telefon 0472-39 01 56 eller e-post: arkivcentrum@sydarkivera.se

Sydarkivera önskar alla en glad sommar!

Du visar för närvarande Öppettider sommaren 2022