Sydarkiveras mottagning för digitala arkivleverenser kommer att vara stängd under perioden 18 december 2023 – 14 januari 2024.

Rådgivningsverksamheten med korta arbetsmöte är stängd mellan den 18 december 2023 – 21 januari 2024. Under tiden kan naturligvis nå oss genom din medlemssamordare eller via den nya funktionsadressen medlem@sydarkivera.se.

Det går fortfarande under denna period att begära ut allmänna handlingar från kommunalförbundet Sydarkivera eller ett av våra förbundsmedlemmars överlämnade arkiv. Information om att begära ut handlingar finns på Sydarkiveras webbsida.

Information om att begära ut allmänna handlingar

Du visar för närvarande Öppettider under jul- och nyår 2023/2024