Sydarkivera kommer från och med 2024 att ha 39 förbundsmedlemmar, vi välkomnar Valdemarsvik och Vingåker. Jag vet att vi kommer fortsätta utökas även under 2025 med minst en kommun eftersom vårt förbundsfullmäktige har beslutat att släppa in Hultsfreds kommun.

Bland Sydarkiveras förbundsmedlemmar är det 35 organisationer (kommuner, bolag, förbund) som har anslutit sig till den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud som Sydarkivera tillhandahåller och ytterligare två kommuner kommer ansluta sig vid årsskiftet.

Projekt Utökad bevarandeplattform fortlöper som planerat och de programvaror som tidigare testats sätts nu i produktion så fort som möjligt. Vilket gör att vi kommer så småningom kunna öka takten i leveransarbetet.

Vi fortsätter vårt engagemang i Europa! Europaprojekt med ”common specifications” med mera fortlöper som planerat och det arbetet är viktigt för oss som organisation men även för övriga ”informations-Sverige”.

Under året har det varit många och långa diskussioner om ny förbundsordning och i samband med det även diskussioner om arkivcentrumfrågan. Då det blev klart under sommaren att det inte skulle gå att få till stånd en ny förbundsordning på det sätt som vi har arbetat har det arbetet satts på paus.

Diskussionen om Arkivcentrum har under hösten tagit vändning i att jag har föreslagit att vi startar ett systerförbund (SweArkivera) till Sydarkivera med inriktning bara mot analoga arkiv. Det har resulterat i att ett upprop har skickats ut till kommuner inom och utanför förbundskretsen att undersöka huruvida det finns intresse att starta upp ett sådant förbund. Frågan har ställts till kommuner i södra Sverige och de har fram till den 20 december på sig att ge oss ett svar. Därefter tar våra politiker upp frågan för diskussion och beslut om hur vi ska eller kan gå vidare i arkivcentrumfrågan.

Fortsätt gärna att delta i våra nätverksträffar, temadagar och korta arbetsmöten för erfarenhetsutbyte och för att träffa andra som arbetar med informationshantering inom ditt område.

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År
Mats Porsklev, förbundschef

Du visar för närvarande Förbundschefen summerar året som gått och blickar framåt