Nu har mandatperioden 2023-2026 inletts och Sydarkivera hälsar alla förtroendevalda välkomna.

Sydarkiveras förbundsfullmäktig leds denna mandatperioden av Gustav Schyllert, Vellinge kommun, som är ny ordförande. Joel Schäfer, Borgholms kommun, är vald till förste vice ordförande och Marcus Dackling, Lessebo kommun, till andre vice ordförande.

Johan Svahnberg, Höörs kommun, är ny ordförande i Sydarkiveras förbundsstyrelse och Per Ribacke, Alvesta kommun, är vald till vice ordförande. Fullständig lista på alla som är förtroendevalda i Sydarkivera finns listade på följande sida:

Förtroendevalda i kommunalförbundet Sydarkivera

Du visar för närvarande Mandatperioden 2023-2026