Då har ytterligare snart ett år gått och jag vill passa på att försöka summera detta år.

Pandemi och restriktioner är det över?
Vi lever i en mycket föränderlig värld. Arbetssituation för oss alla har varit minst sagt ovan. Det har resulterat i att arbetssätt har förändrats och utvecklats. Till gott eller till ont det får någon annan än jag fastställa. Jag hoppas dock att det värsta är över även om omicron-varianten har kommit till vårt avlånga land. Vilket får mig att tänka på de förändringar som har skett under pandemin.

Omställningen till webbutbildningar och träffar via webb har fungerat bra och som vi berättat tidigare så kommer de i fortsättningen vara digitala.

När det gäller tillsynerna för 2021 som hade fokus på verksamhetsområdet Kultur och fritid så har alla tillsyner kunnat genomföras under året. I och med att tillsynerna genomfördes digitalt kunde fler chefer och förtroendevalda delta.

Sydarkivera kommer från och med 2022 att ha 36 förbundsmedlemmar och jag tror att vi kommer fortsätta utökas även under 2022.

Bland Sydarkiveras förbundsmedlemmar är det 31 organisationer (kommuner, bolag, förbund) som har anslutit sig till den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud som Sydarkivera tillhandahåller.

Sydarkiveras projekt Utökad bevarandeplattform fortlöper. De programvaror som tidigare testats sätts nu i produktion i mottagningsstationen för digitala arkivleveranser från förbundsmedlemmarna, vilket gör att vi så småningom kommer kunna öka takten i leveransarbetet.

Europaprojektet E-ARK3 projektet som har pågått sedan 2019 avslutades den 31 oktober 2021. Det som återstår i projektet är lite småjobb. En fortsättning kommer att utlysas av EU under december månad så vi vet inte riktigt vad som väntar.

Ni har alla fått Riksarkivets remiss om filformat för bevarande (FormatE) och under hösten har Sydarkivera tagit fram ett utkast till remissvar på Riksarkivets FormatE i samarbete med de av er som har varit med på våra arbetsträffar.

Vår styrelse har i oktober satt ner foten och sagt att vi ska bygga ett Arkivcentrum. Placeringsort kommer att bli Alvesta. Förvaltningen arbetar med Alvesta kommun om bästa placering av centrumet. Tyvärr har jag inte mer information än så att ge i det ärendet. Förutom att planering och framtagande av underlag för ett framtida arkivcentrum har startat och är under utarbetande.

Under året har vi infört ett nyhetsbrev som riktar sig till er medlemmar, för att prenumerera fyll i formuläret på Nyhetsbrev

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År
Mats Porsklev, förbundschef

Du visar för närvarande Förbundschefen tittar tillbaka på året som gått