• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Övrigt

Med anledning av utbrottet av nya Coronaviruset har Regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att i ordningslagen förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Ett fullmäktigesammanträde betraktas som en enskild sammankomst i ordningslagens mening, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en riskbedömning genomförs för att utvärdera risker även inför för andra sammankomster. En riskanalys har genomförts och har visat att riskreducerande åtgärder behöver vidtas på ett flertal punkter för att genomföra sammanträdet med förbundsfullmäktige på ett säkert sätt. Det finns inte möjlighet att inför fredagen genomföra de åtgärder som krävs.

Bedömningen är i den rådande situationen att det finns särskilda skäl att flytta fram förbundsfullmäktiges sammanträde. Bestämmelser om sammanträden finns i förbundsfullmäktiges arbetsordning.

Efter samråd med presidiet är beslut om nytt datum för förbundsfullmäktige: Fredagen den 12 juni kl. 10.00.

Särskild kallelse till sammanträdet sänds inför mötet. Under de förutsättningar som gäller för nuvarande är planen att genomföra sammanträdet på distans, via webben.