Arkiv är viktigt för alla, även om inte alla vet om det!

För att citera arkivlagen:
”Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.”

Arkiven behövs för att vi ska kunna ta del var vårt gemensamma kulturarv och för att samhället ska vara öppet och transparent!

International Council on Archives (ICA) lyfter under en hel vecka frågan om arkivens betydelse på olika områden genom #EmpoweringArchives #IAW2021

 

Läs mer om:

  • internationella arkivveckan, https://www.ica.org/en/events-and-resources/international-archives-week-7-11-june-2021
  • internationella arkivens dag, https://www.ica.org/en/about-international-archives-day-and-international-archives-week

 

Du visar för närvarande Idag 9 juni firar vi internationella arkivdagen!