SKR- koncernen (Sveriges Kommuner och Regioner) bjöd i våras in kommuner att nominera personer till kompetensgemenskap för informationshantering. SKR betraktar Kompentensgemenskapen för informationshantering som en naturlig och moderniserad efterföljare till den tidigare Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Satsningen är en del av SKR:s Handslag för digitalisering.

SKR:s satsning Handslag för digitalisering – SKR:s webbplats

I kompetensgemenskapen kommer det att ingå tjänstepersoner med en god spridning inom kompetensområdena arkiv- och informationsförvaltning, strategi och utveckling, juridik och säkerhet, ledning och förvaltning samt upphandling och utredning. Emilia Bergvall Odhner kommer att representera Sydarkivera i kompetensgemenskapen som drar igång med ett gemensamt möte i september.

Du visar för närvarande Kompetensgemenskap för informationshantering