Du visar för närvarande Öppen remiss VerkSAM plan 1.6

Öppen remiss VerkSAM plan 1.6

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Utkastet hittar ni i gruppen VerkSAM Plan på: https://www.yammer.com/verksam

Remissen är öppen fram till och med 31 januari 2021. Tidigaste därefter kommer VerkSAM Plan 1.6 att uppdateras och publiceras officiellt. Efter att VerkSAM Plan är uppdaterad kommer det även komma en ny uppdaterad VerkSAM Diarium 1.6 under våren. Ändringar är gjorda med grönt.

I och med att skolan var fokusområde både när det gäller tillsyn och när det gäller informationskartläggning 2019 så har det hänt mycket på verksamhetsområde 7: Skola.

Under hösten har vi haft flera arbetsmöten inom olika områden och i samband med det har vi även gjort en uppdatering av Personaladministration på verksamhetsområde 2 och uppdaterat verksamhetsområde 5: Trygghet och säkerhet, och Överförmynderiet 9.6.

Kommentarer och inspel skickas till verksam@sydarkivera.se eller skrivas i tråden på Yammer VerkSAM Arkivredovisning i gruppen VerkSAM Plan fram till och med 31 januari 2021.

Vi tar tacksamt emot era åsikter!

Läs mer om VerkSAM Arkivredovisning på: https://wiki.sydarkivera.se/wiki/VerkSAM_Arkivredovisning