• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

E-ARK specifikationer och byggnadsblocket för e-arkivering

Det europeiska byggnadsblocket CEF eArchiving och projektet E-ARK släppte den första september 2020 ett antal dokument för en första öppen granskning! Det är projektets aktivitet 2, gemensamma specifikationer för informationsöverföring, som har producerat dokumenten.

Det är sex olika dokument med vägledning och riktlinjer till stöd för att utarbeta och införa E-ARK specifikationerna. Det centrala dokumentet är en handbok om gemensamma specifikationer för informationspaket, bevarandemetadata och arkivinformation. De fem andra dokumenten beskriver hur det går till att skapa och förvalta specifikationerna.

Aktivitetsledaren Karin Bredenberg (Sydarkivera), Jaime Kaminski (Highbury Research and Development) och projektgruppen letar nu efter personer som arbetar med e-arkivering och som vill bidra med kommentarer!

Har du frågor om processen kontakta DILCIS Board: info@dilcis.eu

Sista dag att lämna in svar: 15 November, 2020.

All information om den öppna remissen finns via länken:

https://dilcis.eu/reviews/current-reviews

Observera att det är specifika frågor som projektet söker svar på i denna första omgång. För varje del finns en beskrivning och frågor att besvarar. Observera också att synpunkter lämnas i ett formulär via sidan.

På svenska så kan du läsa och hitta länkar via Sydarkiveras wiki, handbok på webben:

Informationsöverföring på Sydarkiveras Wiki

Förbundsmedlemmar får information och utbildning genom att delta i Sydarkiveras nätverk på webben, nätverksträffar och gemensamma arbetsmöten. Det är framförallt i samband med upphandling och införande av nya verksamhetssystem, vid informationsöverföring och integrationer mellan system samt i arbetet med överföring av information till Sydarkivera för långsiktigt bevarande som specifikationerna kommer att komma till användning. Gå med i nätverket för systemförvaltare eller kommunledning på Yammer för att få veta mer och hålla dig uppdaterad!

Meddelandet från projektgruppen som skickades ut den 1 september 2020:

”We are pleased to announce the open review of the first group of procedures and guidelines to support the E-ARK eArchiving specifications!

This review group comprises six documents including the Guideline (Primer) for the Common Specification for Information Packages (CSIP), SIP, AIP, DIP, Preservation Metadata and Archival Information and five documents describing the procedures needed for creation and maintenance of specifications. Now we are seeking members of the eArchiving community who are willing to provide review comments about E-ARK’s eArchiving specifications, guidelines and procedures.

If you have any queries regarding the review process please contact the DILCIS Board: info@dilcis.eu
The review will close on: 15 November, 2020.

All information about the reviews can be found here: https://dilcis.eu/reviews/current-reviews

On the behalf of CEF eArchiving and E-ARK Activity 2

Karin Bredenberg and Jaime Kaminski”

Du visar för närvarande Passa på att skicka in synpunkter!