• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Ett meddelande till alla leverantörer!

Sydarkivera bjuder in till en webbträff tillsammans med våra förbundsmedlemmar, onsdagen den 16 september 2020.

Sydarkivera är ett kommunalförbund och har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering, digitala arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras uppdrag är indelat i bastjänster och anslutande tjänster.

I Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt dataskyddsombud har har vi regelbundna träffar med förbundsmedlemmarna som vi är dataskyddsombud för. Vår gemensamma önskan är att ni som leverantörer under en dag får presentera era tjänster som skulle kunna hjälpa oss och våra förbundsmedlemmar i det dagliga arbetet med frågor som rör GDPR.

Detta tillfälle hålls via webben där vi använder Microsoft Teams som kommunikationsverktyg. I Teams är det enkelt att dela bildskärm, ställa frågor och kommunicera via text och röst.

Planeringen är hittills så här:

  • 9.00-09.30 Information om dagens innehåll och syfte
  • 09.30-11.30 Visning och information från leverantörer
  • 11.30-12.30 Lunch
  • 12.30-14.30 Visning och information från leverantörer
  • 14.30-15.00 Avslutning och frågor

Vi från Sydarkivera håller i dagen och vi gör en planering för de leverantörer som önskar presentera sina produkter och tjänster. Varje leverantör får en specifik tid och kommer också att få närmare instruktioner inför träffen. Tidpunkter fördelas ut efter tid för anmälan (först att meddela intresse får möjlighet att välja).

Vid intresse att medverka och vid frågor, kontakta Anders Danielsson senast 7 september 2020.

Hälsningar,

Anders Danielsson
Informationssäkerhetsspecialist

Du visar för närvarande Inbjudan till webbträff för leverantörer