Sydarkivera tillhandahåller en anslutande tjänst som heter Analogt arkiv som innebär att Sydarkivera blir hel arkivmyndighet och då även ansvarar för driften av förbundsmedlems centralarkiv/slutarkiv. Du kan läsa mer på Sydarkiveras Wiki om denna tjänst:

Analoga arkiv – Hel arkivmyndighet (Sydarkiveras Wiki)

De kommuner och regioner som utsett Sydarkivera till hel arkivmyndighet är följande:

  • Karlskrona
  • Oskarshamn
  • Region Blekinge
  • Torsås
  • Vadstena
  • Vimmerby
  • Östra Göinge

Hur du kontaktar respektive kommun/regionarkiv hittar du på följande webbsida:

Kontaktuppgifter, information och öppettider till våra medlemmars arkiv

Det finns även information om hur du begär ut allmänna handlingar på Sydarkiveras webbsida för medborgare.

Begära ut allmänna handlingar

I slutet av oktober gick det ut en intresseförfrågan om ett kommungemensamt centralarkiv till kommuner både utom och inom Sydarkiveras förbundskrets med önskan om svar senast den 20 december för mer information om tjänsten.

Kontakta Mats Porsklev om du har frågor om det kommungemensamma centralarkivet.
E-post: mats.porsklev@sydarkivera.se

Du visar för närvarande Anslutande tjänst – Analogt slutarkiv