• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Övrigt

The Open Preservation Foundation (OPF) välkomnade härom veckan oss på Kommunalförbundet Sydarkivera som sin nyaste medlem.

Vi på Sydarkivera har ett team för digitalt bevarande med kunskaper inom allt från arkivering av databaser och webbsidor till informationssäkerhet. Sydarkivera har deltagit i flera nationella projekt inom området såsom arbetet med FGS:er men även på internationell nivå i och med deltagandet i det europeiska projektet E-ARK3 som stöder Byggnadsblocket för e-arkivering.

Karin Bredenberg, metadatastrateg på Sydarkivera:
“Som arkivmyndighet för våra medlemmar har vi som mål att vara aktiva i de olika grupper som arbetar med digitalt bevarande för att kunna vara den bästa leverantören av digitalt arkiv. Vi vill utöka samt fördjupa vårt engagemang i dessa grupper både inom Europa och utanför. Ett medlemskap i OPF hjälper oss att lära oss mer från de bästa som finns inom området digitalt bevarande.”

Martin Wrigley, vd för OPF:
“Vi är förtjusta att kunna välkomna Sydarkivera till OPF. De är en viktig aktör inom digitalt bevarande och speciellt inom standardisering på området. Deras medarbetare Karin Bredenberg har en aktiv roll i styrelsen för PREMIS (standarden för digitalt bevarande metadata), den tekniska kommittén för digitala arkivstandarder TS EAS (de digitala utbytesformaten EAD och EAC-CPF), DILCIS Board (som hanterar specifikationerna i Byggnadsblocket för e-arkivering) och METS styrelsen (standarden för att beskriva digitala informationspaket), och vi ser fram emot Sydarkiveras deltagande i OPF som en av våra medlemmar.”

Open Preservation Foundation, OPF är en global medlemsförening som arbetar med att utveckla standarder och lösningar för långsiktigt, hållbart bevarande av digitala objekt. Bland annat förvaltar OPF många öppna verktyg för att kontrollera och validera olika filformat. Verktygen har utvecklats genom internationellt samarbete och förvaltas gemensamt av OPF. Genom medlemskapet i OPF får Sydarkivera förbättrade möjligheter att både utbilda personal och påverka metodutvecklingen. Syftet är att vi även i framtiden ska kunna erbjuda våra förbundsmedlemmar hållbara lösningar för långsiktigt digitalt bevarande av de kommunala e-arkiven.

För att lära dig mer om OPF besök webbsidan
https://openpreservation.org/.

Du visar för närvarande Sydarkivera går med i Open Preservation Foundation