Det händer mycket inom arkiv och digitalt bevarande runt om i världen just nu. Det betyder att vi får mycket ny kunskap som vi kan omsätta och använda hos oss på Sydarkivera. Kanske inte för dagens kanelbullebak. Ingen har väl missat att 4:e oktober är kanelbullens dag? Däremot får vi de recept och ingredienser som behövs framöver för att införa och förvalta Sydarkiveras utökade bevarandeplattform.

Tittar vi internationellt så finns det ett antal viktiga nyheter!

Den 3 augusti släpptes en uppdaterad versionen av utbytesformatet för att dokumentera beskrivningen av arkivbildare. Släppet kommer att följas upp med webinarier den 14 och 15 november där nyheterna kommer att beskrivas, vi kommer att bevaka dessa! På Sydarkiveras Wiki hittar du information och länkar om EAC-CPF.

I september genomfördes konferensen om digitalt bevarande iPres. Det finns flera nyheter att ta med sig. Till exempel pågår arbete med en ny förenklad version av utbytesformatet för beskrivning av paket (METS). Det är den standard som används bland annat för FGS Paketstruktur och E-ARK CSIP. Budskapet är att den gamla versionen kommer att fortsätta finnas tillgänglig. Det är så att inte alla behöver uppdatera sina paketspecifikationer samtidigt. Det är många av våra förbundsmedlemmars systemleverantörer som redan har byggt stöd för att paketera arkiveringsuttag enligt de METS-profiler som redan finns.
På Sydarkiveras Wiki hittar du information och länkar om METS

Standarden PREMIS fick pris för att under 20 år ha varit limmet som håller ihop informationen och hanteringen av de digitala objekten som bevaras. Standarden handlar om hur man hanterar bevarandemetadata, uppgifter som beskriver det som händer med objektet. PREMIS ser fram emot att få 40 års priset! Det kommer att komma en uppdatering av de rättigheter som man med hjälp av PREMIS kan beskriva för hur det digitala objektet får hanteras i ett bevarandesystem.

Alla dessa nyheter är vi på Sydarkivera med och påverkar genom att vi har en representant i styrelsen för arbetsgrupperna! Vi kan också ta hem kunskaperna och använda för utbildningar, rådgivning till våra förbundsmedlemmar vid upphandling och när vi bygger den utökade bevarandeplattformen.

Krymper vi det internationella området till att gälla Europa så kan vi med glädje tala om att arbetet med specifikationer på Europanivå precis har fått ett avtal om fortsatt finansiering. Detta är positivt och kommer att leda till ett bra stöd i arbetet med få fler specifikationer inom vårt område! Samtidigt pågår inom EU arbete på många andra områden som till exempel en uppdatering av eIDAS förordningen och digital signering som vi följer noga. Vi kan inte se att detta arbete kommer att påverka bevarandet av dokument som hanterats i ett dokument- och ärendehanteringssystem utan påverkan gäller framför allt vid mottagandet och hanteringen i verksamheten inte i det långsiktiga bevarandet. Och tittar vi på den nära omvärlden Sverige ser vi att DIGG har mycket arbete på gång som kommer att leda till flera nationella beslutade beskrivningar av datamängder. Datamängder som sedan kommer kunna tas om hand i bevarandeplattformen.

Du visar för närvarande Kanelbullar och omvärlden
Karin Bredenberg och arbetsgruppen mottar pris för PREMIS under iPres 2022 (Photos courtesy of the Digital Preservation Coalition)