Idag den 2 november firas internationella dagen för digitalt bevarande – World Digital Preservation Day! I år 2023 är temat för dagen: Digitalt bevarande: En gemensam prestation (Digital Preservation: A Concerted Effort).

Att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål som är digitalt bevarande och bevara nutiden till framtiden är syftet med Sydarkivera som organisation. Detta arbete gör vi tillsammans med alla våra förbundsmedlemmar och deras systemleverantörer.

Att nå målet digitalt bevarande tar tid och det krävs att alla hjälps åt. Att kravställa funktioner och införa e-Arkiv tar tid, men om alla hjälps åt som är temat för detta år så kommer vi att lyckas. Eller som man skriver på webbsidan som tillhör initiativtagarna till dagen, Digital Preservation Coalition’s : ”No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it!” (citat av H.E. Luccock).

Sydarkivera ser en stark positiv utveckling när det gäller att allt fler verksamhetssystem har inbyggd funktionalitet för arkiveringsuttag och tjänster som är användarvänliga. Den här utvecklingen innebär att förbundsmedlemmar nu kan få utbildning, support och service från sina leverantörer även när det gäller arkiveringsuttag. Det innebär att förutsättningarna har blivit kända och förutsägbara. Arkiveringsuttag för digitalt bevarande är i många fall inte längre omfattande projekt med okända förutsättningar. Digital arkivering kan ske som en naturlig del av förbundsmedlemmarnas vanliga rutiner.

På webbplatsen för organisationen Digital Preservation Coalition (DPC) kan du hitta mer information om World Digital Preservation Day:

Framförallt hittar du aktiviteter via bland annat Mastodon och X via taggen #WDPD2023

Till exempel har Karin Bredenberg skrivit ett inlägg som hänvisar till blogginlägget nedan på Open Preservation Foundation:

Du visar för närvarande Internationella dagen för digitalt bevarande