• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Grundutbildningarna A-D

Utbildningarna på grundnivå har precis kommit igång. Vårt nya koncept med grundutbildningar på webben har visat sig populärt. Antalet anmälningar har femdubblats.

Vill du veta mer om de olika grundutbildningarna, läs mer på Sydarkiveras Wiki – Utbildning och pedagogik
Grundutbildningarna är bara öppna för våra förbundsmedlemmar och ingår i våra bastjänster.

Nytt utbildningspaket för dig som gör men- och sekretessprövningar

Fördjupningsutbildning A – Offentlighet och sekretess ger dig fördjupade kunskaper om offentlighetsprincipen och tillhörande lagstiftning. Kursledare är förbundsjurist Therese Jigsved.

Fördjupningsutbildning B – Sekretessbedömning i praktiken ger dig fördjupande kunskaper du behöver för att genomföra men- och sekretessbedömningar. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Kursledare är arkivchef Bernhard Neuman.

Båda utbildningarna är öppna för externa deltagare och består av två halvdagar var via webben. Du kan delta på utbildningarna var för sig, men de kan också läggas ihop till ett fortbildningspaket. Kostnaden för fördjupningsutbildningarna är 400 kr/ utbildning för förbundsmedlem och 2000 kr/utbildning för extern deltagare.

Boka dig via vår Bokningsportal!

Du visar för närvarande Uppdaterat utbildningsutbud på bokningsportalen