Det är mycket som händer men vi jobbar på (ungefär) som vanligt! Vi förstår att det är många som har det pressat och att mycket är upp och ner. Men vill ändå passa på att ge lite tips!

Storstädning?

Jobbar du hemifrån? Varför inte passa på att städa i mappar och filer!

Kom igång med hjälp av wikin:

Storstäda i mappar och filer

Stöd och rådgivning

Får du som vanligt via grupperna på Yammer, via webbmöten eller telefon. Vill du veta mer prata med din medlemssamordnare.

Din medlemssamordnare hittar du via sida: Våra medlemmar

Utbildningar och nätverksträffar

Vi har många spännande webbinarier och webbmöten på gång. Vårens utbildningar och nätverksträffar genomförs som webbinarier. Anmälda deltagare får information och instruktioner efter hand. Det blir en lägre kostnad för deltagande på fördjupnings och specialistutbildningar. Det är öppet att boka deltagande på planerade event!

Läs mer på bokningsportalen: Sydarkiveras bokningsportal

Arkivtillsyn

Bokade tillsynsbesök genomför vi på distans i de fall det är möjligt. Årets tillsynsområde är intern service och samhällsservice. Respektive medlemssamordnare håller kontakten. Tillsyn utövas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen och den långsiktiga tillsynsplan som är beslutad av förbundsfullmäktige. Självvärderingsverktygen finns tillgängliga som vanligt via wikin. Tyvärr har vi inte möjlighet att komma ut för händelsestyrd tillsyn på plats hos er.

Läs mer om tillsynsbesök och självvärdering: Tillsyn och riktlinjer

Emilia Bergvall Odhner

Enhetschef för Tillsyn och informationsförvaltning

Du visar för närvarande Omställning pågår! Välkommen till oss via webben!