Kommunalförbundet Sydarkivera har tagit del av den utskickade remissen för FormatE.

Materialet i remissen är alldeles för omfattande och svårläst. Behovet hos våra förbundsmedlemmar är att få hjälp med vilka format som ska användas i det långsiktiga digitala bevarandet. Materialet som skickats ut motsvarar inte verksamheternas behov.

Materialet motsvarar inte heller de förväntningar som kan ställas på Riksarkivets föreskrifter och vägledningar. Kommuner och regioner brukar betrakta Riksarkivets föreskrifter som rådgivande och använder dessa som utgångspunkt för sina egna riktlinjer, vilket i detta fall inte kommer att funka.

Vår slutsats är att utkastet till föreskrifter som skickats ut behöver arbetas om i grunden. Riksarkivets föreskrifter behöver ha en utformning som möjliggör implementation i praktiken för att kommuner och regioner ska välja att följa de råd som ges.

Sydarkiveras remissvar kan du läsa här: Sydarkiveras remissvar FormatE SARK/2021:258

Du visar för närvarande Sydarkivera svarar på Riksarkivets remiss FormatE