Arkivensdag firar vi i Norden andra lördagen i november med olika aktiviteter som till exempel öppet hus. Redan idag firas den internationella arkivdagen under ledning av International Council of Archives (ICA) som är den internationella arkivorganisationen för arkiv.

Dagen firas med information på Twitter och att man genomför ett antal olika evenemang och utbildningar under hela veckan. Mer information om allt som sker finns här: https://www.ica.org/en/international-archives-week-iaw2023

Vi höjer vårt informationspaket och stämmer in i hyllningarna: Leve arkiven!

 

Du visar för närvarande Leve arkiven!