Nu har Sydarkiveras arkivarier snart genomfört alla lagstadgade arkivtillsyner hos våra förbundsmedlemmar. Årets tillsynsområde har varit Skolan, ett både omfattande och brett område med många utmaningar och ett stort dokumentationskrav. Det har som vanligt varit ett intressant och roligt arbete att träffa olika representanter inom utbildningsområdet. Det vi redan nu kan konstatera är att alla våra medlemmars utbildningsverksamheter upplever i stort sett samma problem och utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten.

Den årliga tillsynen utförs utifrån den tillsynsplan som beslutas av Sydarkiveras förbundsstyrelse. Vid tillsynen träffas representanter från verksamheten och Sydarkiveras medlemssamordnare (arkivarier) för att utifrån ett standardiserat frågeformulär tillsammans gå igenom hur informationsförvaltningen fungerar. Varje tillsyn resulterar i en tillsynsrapport och en åtgärdsplan som visar vad som fungerar bra och mindre bra. Verksamheten får också förslag på förändringar och förbättringar för att bli ännu bättre.

Resultaten från samtliga tillsyner kommer liksom tidigare att analyseras och sammanställas i en rapport. Den ligger sedan till grund för Sydarkiveras fortsatta arbete med rådgivning, mallar och utbildningar. Rapporten och dess resultat kommer att redovisas för förbundsstyrelsen och förbundsmedlemmarna under våren 2020.

Anki Heimonen
Arkivarie / Utbildningsansvarig

Du visar för närvarande Arkivtillsynerna 2019 snart klara!

Lämna ett svar

sexton − tolv =