Nu ska Europa lära sig bevara, migrera, återanvända och lita på data med hjälp av byggnadsblocket eArkivering! 2018 lanserades det nya byggblocket eArchiving som ingår i  Connecting Europe Facility (CEF). I år arrangeras ett event för att sprida arbetet runt om i Europa med att bevara information digitalt.  

Eventet är en unik möjlighet att lära sig mer om hur e-arkivering kan användas även utanför de traditionella arkivinstitutionerna och hur man kan komma över utmaningarna att implementera gemensamma utbytesformat.  

Deltagarna kommer att få veta hur e-arkivering kan hjälpa till med att säkerställa åtkomst till data på ett säkert, förutsägbart sätt och varför det är en grundbult i Europas Digital Single Market. 

Sydarkivera i Alvesta deltar med Karin Bredenberg som är aktivitetsledare för arbetet med gemensamma specifikationer (Common Specifications) i projektet E-ARK 3. Projektet har starta igång nu i november.  

Eventet har visat sig vara så populärt att det har blivit helt fullbokat. Arrangörerna har fått meddela intresserade deltagare att de inte kan vara med för att det inte finns plats. Eftersom det blivit så populärt har teamet bakom CEF beslutat att strömma eventet via internet. Läs mer om programmet och hitta länkar via:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Meet+eArchiving  

Du visar för närvarande Vi träffar det Europeiska byggblocket för e-arkivering i Bryssel 3–4 december! 

Lämna ett svar

tjugo − sex =