För att det ska bli lättare att hitta rätt så har vi tagit fram en ny startsida för Sydarkiveras Wiki. Under sommaren hade vi ett arbetsmöte tillsammans med några representanter från förbundsmedlemmarna och landade efter det in i detta utseende.

Vi har lagt in olika ingångar :

  • Organisation och roller
  • Informationshantering
  • Arbeta digitalt
  • Leverera arkiv

Detta för att underlätta att hitta den information man söker efter med hjälp av kort med knappar med samlad information. Det finns fortfarande möjlighet att söka information med hjälp av fritext och den utfällbara handboken på höger sida finns kvar.

Wikin har nu två olika startsidor, en när man inte är inloggad (förbundsmedlem och övriga) och en för förbundsmedlemmar som är inloggade.

Sydarkiveras Wiki

Du visar för närvarande Ny startsida på Sydarkiveras Wiki