• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

COVID-19 har blivit en allmän samhällssmitta och finns spridd över hela Sverige. Hur många som är smittade är inte känt. Ett fåtal fall uppges ha smittats av någon som ännu inte har fått symtom. Besökare med lindriga symptom kan föra smittan vidare. Många av Sydarkivera medarbetare faller inom riskgruppen och är extra skyddsvärda. För att skydda våra medarbetare vill vi minimera riskerna.

Därför har vi under en övergångsperiod infört besöksförbud på Sydarkiveras kommunarkiv. Stöd för ställningstagandet finns i 2 kap 15 § 2 st TF.

Du kan fortfarande begära ut allmänna handlingar och få kopior skickade till dig som vanligt men du kan inte längre ta del av handlingar på plats hos oss.
Läs mer på sidan: Medborgarservice

Beslutat av:

Bernhard Neuman
Arkivchef